พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มิถุนายน 2553 :: 10:06:51 am 24244

สุดยอดบทเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”

ผลการตัดสินชนะเลิศประกวดเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์”

ชลบุรี – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (22 มิ.ย. 53) คณะกรรมการตัดสินการประกวดประพันธ์บทเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” ณ บริเวณลาน E-Center ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบโล่

จากการที่จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ “เกมส์แห่งมิตรภาพและสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2553 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2554 โดยกำหนดนโยบายในการจัดการแข่งขันให้มีความยิ่งใหญ่ และประทับใจ แก่ประชาชนที่ร่วมชมร่วมเชียร์ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้กว้างขวางมากที่สุด

ตามที่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ จัดโครงการประกวดประพันธ์บทเพลงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ สำหรับใช้ในการมอบเหรียญรางวัล และใช้ในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2553 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั้งประเทศ รวม 38 ผลงาน แยกเป็น ผลงานเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จำนวน 23 ผลงาน และผลงานเพลงกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จำนวน 15 ผลงาน สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศเพลงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” ได้แก่ เพลง “ชลบุรีเกมส์” คำร้อง-ทำนองโดย น.ส.อรวรรยา  สิงห์สุวรรณ อายุ 29 ปี ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลง “ชลบุรีเกมส์ สามัคคี สร้างไทย” คำร้อง-ทำนองโดย นายสุนิว  หวังโสภารักษ์ อายุ 35 ปี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชนะเลิศเพลงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์”  ได้แก่ เพลง “ไม่เท่า ยิ่งไม่ท้อ” คำร้องโดย นายสิริพงศ์ ศุกระรุจิ อายุ 51 ปี ทำนองโดย นายปริญญา ขวัญเมือง อายุ 17 ปี ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลง “ร้อยในด้านไทย” คำร้อง-ทำนองโดย นายทรงพล บุญชู อายุ 28 ปี

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวบันเทิง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com