พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2553 :: 11:06:57 am 21169

อริกา ลอดจ์ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน คนพิการการุณยเวศม์

เจ้าหน้าที่และพนักงานจาก มายด์รีสอร์ท และโรงแรมอริกา ลอดจ์ พัทยา ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนพิการ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (30 พ.ค. 53) คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานจาก มายด์รีสอร์ท และโรงแรมอริกา ลอดจ์ พัทยา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยทางคณะได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสร้างความบันเทิงให้กับคนพิการ กว่า 400 ชีวิต สร้างความสนุกสนานให้กับคนพิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์แห่งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างอิ่มบุญ สุขใจที่ได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้

สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 และเริ่มเปิดดำเนินการแก่คนพิการในขั้นแรกจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เดิมใช้ชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุง” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์” มีความหมายว่า “บ้านแห่งความกรุณา”

โดยเปิดให้บริการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ซึ่งต้องประสบกับปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในระดับหนึ่งในสถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมอันพึงจะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2542 ได้ย้ายผู้รับการสงเคราะห์ชายทั้งหมดไปเข้ารับการสงเคราะห์ที่หน่วยงานอื่น และเริ่มเปิดเป็นสถานสงเคราะห์หญิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา..

ปัจจุบัน.. สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ได้รับอุปการะ เลี้ยงดู คนพิการหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 400 คน..

มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ตั้งอยู่ที่ 105 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้มีอุปการคุณ หรือผู้ประสงค์จะสนับสนุนมูลนิธิ โปรดติดต่อบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา เลขที่ 208-1-87127-0

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านมายังโทรสารเลขที่ 038-240 137 เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน และส่งหนังสือตอบขอบคุณให้ผู้มีอุปการคุณต่อไป…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ โทร. 038-241 741-2

เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขออนุโมทนา …

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com