พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 มิถุนายน 2553 :: 11:06:36 am 23919

“เสรี” เดินสาย สร้างทูตแบรนด์ แก่นแท้ธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ เสรี วงษ์มณฑา งัดตำราพิชัยสงครามสยบคู่แข่งธุรกิจ เดินสายเปิดโลกทัศน์ประชาสัมพันธ์ การตลาด ติดอาวุธทางปัญญา ให้พนักงาน ส.เจริญชัย รักษาแก่นแท้สร้างเสน่ห์ให้ Brand Ambassadors เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ

สัตหีบ – วานนี้ (21 มิ.ย. 53) นางสาวสุภาพร สิทธิปาลกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด เลขที่ 179/11 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ เสรี วงษ์มณฑา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้พนักงานในเครือของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น จำนวน 130 คน เพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่า Brand Ambassadors ให้ลึกซึ้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามมา เพราะ แบรนด์ (Brand) เปรียบเสมือนแก่นของธุรกิจทุกประเภท ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของลูกค้า และมีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า สะท้อนคุณค่าหลักขององค์กร เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ หรือหัวใจของความภักดีที่จะสามารทำให้เกิดความยั่งยืนผ่านกาลเวลาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุภาพร สิทธิปาลกุล กล่าวว่า ในปัจจุบันธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก และมีทางเลือกหลายทาง ถ้าจะทำให้ธุรกิจ การค้าวัสดุก่อสร้างผ่านกาลเวลาไปได้อย่างความมั่นคง ยั่งยืนนั้นผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องมุ่งมั่น และช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากรทุกคนที่ร่วมชายคา ส.เจริญชัย ให้มีรู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น เท่าทันความต้องการของตลาดผู้ซื้อมากขึ้น ร่วมแรง ร่วมใจ ระดมสติปัญญาในพัฒนาองค์กร พัฒนาตัวเอง พัฒนาระบบ พัฒนาสินค้า จึงจะสามารถทำให้ ส.เจริญชัย ขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป รู้จัก ไว้วางใจ ใช้บริการสินค้าของ ส.เจริญชัย มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าบุคลากรทุกคนสามารถเป็นทูตสัมพันธไมตรีต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ เสรี วงษ์มณฑา กล่าวว่า บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ได้ดำเนินกิจการมานานถึง 35 ปี ถือได้ว่าเป็นมีความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจสูงมาก อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาทหรือมองข้ามคู่แข่ง ด้วยการสร้างสำนึกร่วม การเติมเต็ม ติดอาวุธทางปัญญาให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ด้วยการสร้างกลยุทธ์ กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ทางการค้า เอาชนะใจลูกค้า เพิ่มยอดขาย ขยายตลาดให้มากกว่าเดิม ด้วยการสร้างจุดเด่นซึ่งถือว่าเป็น Brand Ambassadors อย่างหนึ่งก็คือด้วยการนำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และใช้ตัวเราเองเป็นทูตสร้างสัมพันธไมตรี ทูตสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตรงต่อเวลา รักษาสัญญา ร่วมพัฒนาสังคม ยึดมั่นในเรื่องของการสร้างคุณธรรม จริยะธรรม ความซื่อสัตย์ที่มีต่อคู่ค้า และลูกค้า ปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงสามารถครอบครองจิตใจลูกค้ามาได้ยาวนานถึงวันนี้

นอกจากนี้ กิจการค้าจำเป็นต้องสร้างผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม แต่ต้องยึดหลักไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า บุคลากรทุกคนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เป็นนักค้าที่มีแบรนด์ Brand Ambassadors ติดตัวหรือทูต ประจำองค์กร ที่ต้องหลีกเลี่ยงการปะทะคารมกับลูกค้า ด้วยการลดใช้คำว่า “แต่” งดใช้คำว่า “ไม่” ก็จะทำให้องค์กรมีความสันติสุข ทั้งภายในและภายนอก ในที่สุดก็จะสามารถครองใจ ครองตลาดสินค้าได้อย่างแน่นอน ถ้า ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง มีแบรนด์เป็นขององค์กรเอง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com