พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กรกฎาคม 2553 :: 17:07:24 pm 25207

ทัพเรือปลดหนี้นอกระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

กองทัพเรือเดินหน้าประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การวางมาตรการ หยุด 4 ขึ้นตอนตรวจสอบการมีหนี้สินนอกระบบ หยุดวงจรหนี้สินนอกระบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และประเมินการดำเนินงาน สังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และศูนย์ฝึกทหารใหม่

สัตหีบ – วันนี้ (2 ก.ค. 53) พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ประธานกรรมการกิจการปลดหนี้ กองทัพเรือ พลเรือตรี ศุภชัย งามขำ รองประธาน พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางมาสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ นาวาเอก วุฒิกร กมลเพ็ชร รองผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการปลดหนี้นอกระบบให้การต้อนรับ และได้เดินทางมายังห้องประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลทั้ง 2 หน่วยโดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นตัวแทนศูนย์ฝึกทหารใหม่ บรรยายสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินการ

 

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือ และได้แต่งตั้งให้ พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เป็นประธานกรรมการ พลเรือตรี ศุภชัย งามขำ รองประธานกรรมการกิจการปลดหนี้สินนอกระบบพร้อมคณะกรรมการ และได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือดเนินการตรวจสอบ คัดแยก กำลังพลที่มีหนี้สินทั้งในระบบ และนอกระบบ ในส่วนของ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณา และติดตามประเมินผลกำลังพลที่สมัครใจเข้าโครงการ และข้าราชการที่ไม่กล้าแสดงตัวหรือยังไม่ยอมเข้าสู่ระบบของทางราชการ

ในเบื้องต้นได้สืบสวนทางลับถึงพฤติกรรมของข้าราชการที่มีหนี้สินนอกระบบพบพฤติกรรมหลายประการ จึงได้วางมาตรการออกเป็นระเบียบ ประกาศ ห้ามให้ข้าราชการและครอบครัวเล่นการพนันทุกชนิด ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ด้วยการให้ภรรยาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่มีการผลิตสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันจำหน่าย และที่สำคัญได้ให้ข้าราชการที่มีหนี้สินนอกระบบไปศึกษา เรียนรู้ หยั่งรู้ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและครอบครัว สามารถแก้ไขปัญหาไปได้จำนวนมาก

 

พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในแต่ละหน่วยงานบางเรื่องไม่สามารถจะนำปัญหามาแก้ไขเหมือนกันได้ คณะกรรมการทุกคนจะต้องมีวิจารณญาณ มีไหวพริบ มีประสบการณ์ และเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม อย่างน้อยก็จะสามารถล่วงรู้ปัญหาที่แท้จริงซึ่งเจ้าตัวอาจไม่กล้าพูดความจริง โดยเฉพาะปัญหาของหนี้นอกระบบ ต้องยอมรับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนภายนอกมองคุณค่าของทหารน้อยลงไป เพราะปล่อยให้เจ้าหน้าติดตามทวง ด่าทอ ดูถูก เหยียดหยาม ถูกกติดตามข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หมดศักดิ์ศรีของความเป็นชายชาติทหาร การที่ผู้บังคับบัญชาได้เป็นคนกลางในการเชื่อมประสาน วางมาตรการ การประนอมหนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะไม่ทำให้เกิดปัญหาระหว่างเจ้าหน้า และลูกนี้ในทางตรงและทางอ้อม เพราะหน่วยสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินของข้าราชการตามความเหมาะสม และเต็มใจได้ จึงขอให้ทุกหน่วยดำเนินการปลดหนี้นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ศราวุฒิ ดิษฐบำรุง