พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กรกฎาคม 2553 :: 13:07:28 pm 26361

ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมหมู่เรือเยือนท่าพระสีหนุวิลล์

ผู้บังคับหมู่เรือเดินทาง เยือนเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ อ่าวกำปงโสม ราชอาณาจักรกัมพูชา ตรวจเข้มความพร้อมเรือหลวงนราธิวาส และกำลังพล สินค้าโอทอปแต่ละจังหวัด การแสดงโชว์ศิลปะการป้องกันตัวก่อนออกเดินทาง กำชับเรื่องความสัมพันธ์แสวงหาความร่วมมือทวีภาคี

สัตหีบ – วานนี้ (10 ก.ค. 53) จากกรณีที่ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้มีการส่งหมู่เรือ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 เดินทาง เยือนเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ อ่าวกำปงโสมราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีทัพเรือไทย-กัมพูชา ร่วมกันแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นแนวชายแดน โดยมี พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 และผู้บังคับหน่วยเรือเยือนกัมพูชา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และผู้บังคับหมู่เรือเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการเดินทางและเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ เดินทางไปในครั้งนี้

พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ ประจำเรือหลวงนราธิวาส หน่วยสมทบ และสื่อมวลชน ที่ต้องร่วมเดินทางไปเยือนเมืองท่ากรุงพระสีหนุวิลล์ อ่าวกำปงโสม ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เพื่อสรุปในเรื่องของความพร้อม การแก้ไขปัญหา และข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการปฎิบัติ เมื่อไปถึงราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีความแตกต่างกัน ที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ไม่สมควรนำไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

และกล่าวอีกว่าวันนี้คณะเดินทางได้มาร่วมกัน ตรวจสอบความพร้อมของเรือหลวงนราธิวาส โดยมี ศศิน สวรรคทัต ผู้บังคับการเรือ นาวาตรี อธิคม พรหมรักษา ต้นเรือ และนาวาตรี อาณุภาพ จิติวงศ์ ต้นกล ให้การต้อนรับพร้อมพาคณะของ พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาของเรือหลวงนราธิวาส และการฝึกในทะเลที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบว่า เรือหลวงนราธิวาสมีความพร้อมทั้งเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีประจำเรือที่ใช้ในการฝึก การยุทธ การเดินเรือ และอาวุธประจำเรือ นอกจากนี้ยังได้มีการซ้อมโชว์การแสดงศิลปะการป้องกันตัวของไทย ณ บริเวณท่าเที่ยบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ กล่าวอีกว่า ได้เข้าไปรายงานตัวกับ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และรายงานความพร้อม แผนการปฎิบัติการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งท่านได้กำชับในเรื่องของความสัมพันธ์ซี่งกันและกัน โดยให้กำลังพลฝ่ายไทยศึกษาธรรมเนียม ประเพณีของกัมพูชาให้มากที่สุด เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อกัน และอีกเรื่องที่ท่านกำชับก็คือ ความปลอดภัยใจชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการ ส่วนผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรื ตราด ที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็ขอให้กำลังพลทุกคนอำนวยความสะดวก ใกล้ชิด เป็นกันเอง เพื่อการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ จะได้รวดเร็ว แม่นยำ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com