พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กรกฎาคม 2553 :: 12:07:29 pm 26347

ผวจ.ชลบุรี เปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขาบายศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานรับมอบและเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้พิการทางสมอง หรือ ออทิสติกส์ ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 52 คน ผลการให้บริการในช่วงแรก เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ

สัตหีบ – วานนี้ (10 ก.ค. 53) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานรับมอบและเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สาขาเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ นาย ทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พลเรือโทศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ ประธานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 พันตำรวจโทเชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน สารวัตรใหญ่ สภ.พลูตาหลวง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สาขาเขาบายศรี ได้รับมอบที่ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 ไร่ 73 ตารางวา จากคุณบุญชู ม่วงไหมทอง และได้รับการสนับสนุนสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิการจำนวน 3 หลัง คือ อาคาร Jester Care For Kids จากกลุ่ม Jester Care For Kids อาคารบุญอุทิศจากชาวสัตหีบร่วมกับบริษัทสัตหีบแก๊ส และ Pattaya Sport Club และอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินอุทิศ จากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับชมรมครูและผู้ปกครองเด็กพิเศษ บ้านเขาบายศรี การจัดศูนย์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการอายุ แรกเกิด -15 ปี ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากการเข้าถึงการรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษที่อำเภอบ้านบึง โดยฝึกอาชีพเด็กพิการและครอบครัวอายุ 16 ปีขึ้นไป ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะการดำรงชีวิต ให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัว

ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีครูผู้สอนจำนวน 5 คน ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่นักเรียนโดยประสานงานกับชมรมครู และผู้ปกครองเด็กพิเศษบ้านเขาบายศรี มีนักเรียนจำนวน 52 คน ผลการให้บริการในช่วงแรก เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ เพื่อสนองตอบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2553

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจังหวัดชลบุรี มีเด็กพิการส่วนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมถึงด้าน สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ ในการจัดการศึกษา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนมากในอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง เด็กพิการและครอบครัวมีสิทธิตามกฎหมาย ที่จะได้รับการช่วยเหลือ และดูแลเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ดังนั้นการจัดการศึกษาตามความต้องการพิเศษ การส่งเสริมอาชีพของครอบครัวผู้พิการ การพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ถือเป็นการดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการอย่างยั่งยืน ให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตสามารถดำรงชีวิตได้โดยอิสระ ประกอบอาชีพได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com