พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กรกฎาคม 2553 :: 11:07:15 am 27995

ราชภัฏสุนันทา “ร่วมมือทางวิชาการ” กับสวนนงนุช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ดร.กัมพล ตันสัจจา” ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาด้านวิชาการ ความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสบการณ์วิชาชีพ อนุรักษ์ศิลปะและการแสดง

พัทยา – วันนี้ (24 ก.ค.53) รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา  ณ ห้องริมบึง สวนนงนุชพัทยา โดยมี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย  และผู้บริหารสวนนงนุชร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สวนนงนุชพัทยาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือดำเนินงานในการพัฒนาด้านวิชาการ การบูรณาการความรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระหว่างหน่วยงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาชาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ และการแสดงให้มีคุณภาพในการจัดการเรียน การสอน และส่งเสริมประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และการบูรณาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ได้ทั้งฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

รองศาตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย และสวนนงนุชพัทยาขอยืนยันในข้อตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือ ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการฝึกอบรม การร่วมดำเนินพัฒนาด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ แนวคิด ด้วยกันทั้งสองฝ่าย คาดว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กับ สวนนงนุชพัทยา จะสามารถร่วมกันเสริมสร้างบัณฑิตใหม่มีศักยภาพสามารถนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไปปฎิบัติภารกิจส่วนตัว และองค์กรภาครัฐ เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com