พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กรกฎาคม 2553 :: 15:07:37 pm 27405

เมืองพัทยา ประกาศรับสมัคร พนักงาน

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานแจงนับ – เจ้าหน้าที่วิชาการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ประจำปี 2553 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

เมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานแจงนับ (จัดเก็บข้อมูล) จำนวน 170 อัตรา และเจ้าหน้าที่วิชาการ (พนักงานแจงนับ (ว) จำนวน 13 อัตรา ดังรายละเอียดดังนี้

1.)    ตำแหน่งพนักงานแจงนับ (จัดเก็บข้อมูล) จำนวน 170 อัตราคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. อายุ 18 ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ยกเว้น ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานสนามเห็นสมควรและรับรองว่าสามารถปฏิบัติงานได้) 3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดคาบของการปฏิบัติงาน คือ เข้ารับการอบรม (ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 180 /วัน ระหว่างที่ 26 – 29 สิงหาคม 2553 “เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนภายในเขตปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (ค่าตอบแทน 300 บาท /25 ครัวเรือน : วันและตามปริมาณงานที่ทำได้) ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2553”

2.)    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ (พนักงานแจงนับ (ว) จำนวน 13 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.  อายุ 18 ขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดคาบการปฏิบัติงาน คือ- เข้ารับการอบรม (เบี้ยเลี้ยง 210 บาท/วัน ระหว่างวันที่ 28 – 21 สิงหาคม 2553 อบรมพนักงานแจงนับ (เบี้ยเลี้ยง 210 บาท/วัน ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2553 – ควบคุมการปฏิบัติงานสนามของพนักงานแจงนับ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2553 (ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 300 บาท/วัน รวม 20 วัน)

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต/ใบต่างด้าว/ใบแสดงตน 3. สำเนาวุฒิการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่ง จะได้รับเสื้อ กระเป๋า และหมวกในการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

เอ