พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กรกฎาคม 2553 :: 11:07:20 am 26662

เมืองพัทยา ระดมสมอง “คุ้มครองผู้บริโภค”

เมืองพัทยาและองค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภคสากล เตรียมตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

พัทยา – วานนี้ (13 ก.ค. 53) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยตัวแทน องค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภคสากล ร่วมกันประชุม หาแนวทางในการร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและองค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภคสากล เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือในการตรวจสอบสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

โดยองค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภคสากล ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ขององค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภค มีมติเห็นชอบในการตรวจสอบการให้บริการสถานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่นโรงแรม ร้านอาหาร บริการสถานบันเทิง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่เมืองพัทยา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ซึ่งแนวทางในการตรวจสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วยด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ถ้าหากสถานประกอบการใดไม่ผ่านการตรวจสอบ ทางองค์กรจะมีการดำเนินการชี้แนะแก้ไขให้ข้อแนะนำกับสถานประกอบการนั้นให้ดำเนินการโดยถูกต้อง หลังจากผ่านการตรวจสอบทางองค์การจะมีหนังสือรับรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ มีความมั่นใจที่จะมาใช้บริการสถานประกอบการนั้นๆ

อย่างไรก็ดีภายหลังการประชุมหารือร่วมกัน เมืองพัทยาและองค์การตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการดำเนินการทำหนังสือชี้แจงให้กับทางสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา ได้รับทราบเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในวันที่ 15 ก.ค. 2553 นี้

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

namjai