พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 สิงหาคม 2553 :: 11:08:43 am 31776

ชลบุรี! ประชุมจัดตั้งเครือข่ายสื่อ เผยแพร่ประชาธิปไตย

โครงการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายสื่อ และจัดตั้งศูนย์เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างเข้าใจในการเข้าเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตรงตามอำนาจของสภาพัฒนาการเมือง

ชลบุรี – วานนี้ (10 ส.ค. 53) นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมการจัดตั้งเครือข่ายสื่อและจัดตั้งศูนย์เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สภาพัฒนาการเมือง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยดันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองอีกด้วย

นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนให้ร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการเผยแพร่ และตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสภาพัฒนาการเมือง และเผยแพร่ประชาธิปไตย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดชลบุรี มีความเข้าใจพร้อมใจ ร่วมมือร่วมกันปฏิบัติงานและยินดีเป็นเครือข่ายสื่อของสภาพัฒนาการเมือง

ส่วนทางด้านประธานสภาพัฒนาเครือข่าย กล่าวว่า คณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง ได้มีมติให้ดำเนินการสร่างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นพันธมิตรกับสภาพัฒนาการเมือง ในการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมตลอดจนเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง ให้กับประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนให้ร่วมกับปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการเผยแพร่ อำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองและช่วยกันเผยแพร่ประชาธิปไตย งานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งในขณะนี้สภาพัฒนาการเมือง ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ หรือประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงต้องอาศัยสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ต่อไป

สำหรับประชาชนท่านใด ที่ต้องการรู้จัด สภาพัฒนาการเมือง ให้มากขึ้น สอบถามไปที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-1419700 หรือ http:// www.pdc.go.th หรือ สำนักงานพัฒนาการเมือง จังหวัดชลบุรี 15 หมู่3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ติดต่อคุณวิมล มลฤดี 086 – 3668801

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com