พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 สิงหาคม 2553 :: 10:08:20 am 33712

ชาวบ้านสัตหีบ โวย! ประท้วงกรมทางหลวง

ชุมชนชาวเตาถ่านสัตหีบ นับร้อยคนไม่พอใจ หมวดการทางหลวงสัตหีบ ไม่สนใจแก้ไขปัญหา ผู้รับเหมาทำท่อระบายน้ำริมถนนสายหลักสุขุมวิท ทิ้งงาน บ้านเมืองสกปรก เสียหาย ปัญหาเก่ายังไม่สะสางเตรียมสร้างปัญหาเปิดแผนใหม่ ขยายแนวเขตขุดท่อ ชาวบ้านลุกฮือยื่นหนังสือถึงนายอำเภอสัตหีบตรวจสอบ

สัตหีบ – วานนี้ (21 ส.ค. 53) จากกรณี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุม เพื่อประท้วงและยื่นหนังสือที่ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างของกรมทางหลวง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไปวัดขยายพื้นที่ การวางท่อระบายน้ำลุกล้ำเข้าไปในบ้านพักของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนสุขุมวิท สายบางนา-ตราด บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 172 ทั้ง 2 ฝั่ง เส้นทางสัตหีบ-พัทยา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ และ พัทยา-สัตหีบ หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งเป็นชุมชนตลาดสินค้าเก่าแก่ของชาวบ้านชุมชนบ้านเตาถ่าน จึงได้รุดไปตรวจสอบ

พบว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางสัตหีบได้ไปวัดพื้นที่เพื่อจะดำเนินการขุดท่อระบายน้ำริมถนนชุมชนตลาด ด้วยการพ่นสีขาวลุกล้ำเข้าไปในบริเวณบ้านพัก ร้านค้า เกินจากหมุดที่ทางหลวงปักไว้ ก่อให้เกิดความเดือนร้อนอย่างแน่นอน หากมีการดำเนินการ และที่สำคัญนอกจากประชาชนจะไม่สามารถใช้วิถีชีวิตค้าขาย ทำมาหากินได้ตามปกติ บ้านอาจจะต้องทรุดเพราะการดำเนินการก่อสร้าง ชาวบ้านยังได้กล่าวถึงเรื่องที่ผู้รับเหมาทำงานไม่เสร็จตามสัญญา รัฐบาลสามารถเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายให้รัฐได้ ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องงดการทำมาค้าขาย ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับใครได้เลย

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอสัตหีบได้รายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภา โดยได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับหมวดการทางสัตหีบ และเทศบาลเมืองสัตหีบตามจุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วนั้น และได้รายงานกรณีประชาชนที่อาศัยในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ ว่าราษฎรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสุขุมวิทบริเวณแยกไฟแดงเต่าถ่าน จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ทางอำเภอสัตหีบได้แจ้งให้สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลปรากฏดังนี้ สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นงานจ้างเหมา ตามที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง

กม.166+800-กม.172+500 และได้รับการชี้แจงจากนายจ้างผู้ควบคุมโครงการว่า ได้ประสารกับบริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากในขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างแล้ว ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักเข้าในพื้นที่แล้ว แต่ปรากฏว่ามีฝนตกเป็นประจำ ทำให้การก่อสร้างล่าช้าไปอีก และในส่วนของข้อเรียกร้องของประชาชน 4 ประเด็น

นายช่างผู้ควบคุมโครงการได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดดังนี้
1. การก่อสร้างวางท่อ ช่วง กม.171+800-กม.172+500 ด้านซ้ายทางขณะนี้ได้วางท่อและบ่อพักเสร็จ แต่เนื่องจากมีฝนตกมากและมีน้ำกัดเซาะริมถนนหลังท่อ ทำให้เกิดหลุมบ่อเป็นแห่งๆทางโครงการได้สั่งการให้ผู้รับจ้าง เร่งทำการกลบเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยตามขั้นตอนการก่อสร้างและเกลี่ยแต่งวัสดุที่น้ำท่วมกัดเซาะเข้าผิวจราจรออกไปด้วย ซึ่งผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการแล้ว
2. ได้กำชับให้ผู้รับจ้าง ทำการติดตั้งป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทดแทนป้ายที่ชำรุดและสูญหาย ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดเตรียมและนำติดตั้งแล้ว
3. การย้ายระบบประปาสัตหีบ ช่วง กม.171+700-กม.172+000 ด้านขวาทางจำเป็นต้องเร่งรื้อย้ายออกให้พ้นแนววางท่อ และขณะนี้การประปาสัตหีบ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและกำหนดทำการรื้อย้ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 26 สิงหาคม 2553 แต่ในพื้นที่ยังติดขัดการรุกล้ำเขตทางยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จึงทำให้การก่อสร้างโครงการล่าช้าด้วย และสำหรับการก่อสร้างด้านซ้ายทางนายช่างผู้ควบคุมโครงการ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เสียพื้นที่ในด้านจราจร ต่อไป
4. กรณีผู้รับจ้าง จะเข้าดำเนินการ ตาม ข้อ 3 นายจ้างผู้ควบคุมโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ หมวดการทางสัตหีบ นายกเทศมนตรีสัตหีบ ผู้จัดการประปาจัดหีบ ประธานชุนชนบ้านเต่าถ่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จัดประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com