พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 สิงหาคม 2553 :: 11:08:32 am 33050

ชาวสัตหีบ “ตื่นตัว” ป้องกันไข้เลือดออก

อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดทำ ”โครงการตำบลสัตหีบปลอดยุงลาย” ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ออกเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในชุมชน

 

สัตหีบ – วานนี้ (16 ส.ค.53) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เป็นประธานเปิด “โครงการตำบลสัตหีบปลอดยุงลาย” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเป็นผู้ดูแลกันเอง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม และออกแจกจ่ายทรายอะเบท พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับชุมชนหมู่บ้านกรมโรงงานทุ่งโปรง ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วทุกพื้นที่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งในครัวเรือน  บริเวณที่พักอาศัย รวมทั้งอาคารสถานที่ทำงาน และสาธารณสถานต่างๆ ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอด โดยเฉพาะในฤดูฝน ดังนั้นจึงมีโอกาสพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคไข้เลือดออก จากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่ง

นับเป็นความโชคดีของทางเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ประกอบกับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการตำบลสัตหีบปลอดยุงลายขึ้น ด้วยการออกเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวัง  การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เทศบาลเมืองสัตหีบ เข้าแนะนำ สำรวจ แจกจ่ายทรายอะเบท และพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้กับทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

นานา