พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 สิงหาคม 2553 :: 10:08:23 am 31755

ทัพเรือ! บริจาคโลหิต อีก1 ความดี เพื่อแม่หลวง

ลูกราชนาวี น้อมกาย ใจ จัดกิจกรรมจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันบริจาคโลหิต ปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่ อีก 1 ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายราชสมภพครบ 78 พรรษา

สัตหีบ – วานนี้ (10 ส.ค. 53) พลเรือตรี สุรชัย สังขพงศ์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประธานประกอบกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นสาธารณะกุศล ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสัตหีบ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิตนอกที่ตั้ง เพราะโลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ พลทหาร ครอบครัว ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เชิดชู เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้บริจาคโลหิต ว่า โลหิตเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานสูงสุด ควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง การที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันนี้ แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศล

 

พลเรือตรี สุรชัย สังขพงศ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ให้ดำเนินกิจกรรมประจำปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 และยังได้สนองนโยบายของ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ครอบครัวทหารเรือ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก และศรัทธายิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่ง พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว ให้ความสำคัญต่อการพิทักษ์ ภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้สูงสุด เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนควบคู่กันไปทั้ง 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  

สำหรับประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิต จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายของตัวเองเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการสร้างมหากุศล ผลบุญอันยิ่งใหญ่จะส่งผลให้มีความสุขใจ ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก 3 เดือน ได้รับทราบหมู่โลหิตของตัวเองทั้งระบบ เอ บี โอ เอบี และระบบอาร์เอช และที่สำคัญโลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ จะทำให้เราทราบว่าในสายโลหิตเรามีปัญหาหรือไม่ ถ้าระบบเลือดผิดปกติก็จะทราบเพื่อหาแนวทางการรักษาต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com