พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 สิงหาคม 2553 :: 13:08:39 pm 32560

นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดนิทรรศการธงชาติ "ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย" ธงสำคัญของชาติ ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย

กรุงเทพฯ – วานนี้ (13 ส.ค. 53) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานนิทรรศการธงชาติไทย และธงสำคัญของชาติ ภายใต้โครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงค์ไทย” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในความรักชาติ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย และธงสำคัญของชาติ

อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเจริญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคี เกิดความหวงแหน และธำรงค์รักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ นิทรรศการประกอบไปด้วยการแสดงภาพ และธงจำลอง พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย และธงสำคัญของชาติประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทย และชาติไทย ธงพระอิสริยยศ ธงทหาร ธงแสดงตำแหน่งต่าง ๆ และมีการแสดงวัตถุชิ้นเอกที่หายากเกี่ยวกับธง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรก ฉบับรัตนโกสินทร์ศก 110 ธงไตรรงค์ผืนเล็กที่สุดในโลก ธงช้างเผือกสมัยรัชกาลที่ 5

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธง และการแสดงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเยาวชนทั่วไปได้รับทราบให้ทราบถึงความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างคนไทย-ธงชาติไทยและประเทศไทย รวมถึงการประดับประดาธงชาติไทยได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคมนี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มา tnews.co.th
วิดีโอ Voice Tv

Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com