พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 สิงหาคม 2553 :: 17:08:33 pm 34028

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดแข่งขันกีฬาภายในปี 53

เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2553 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี โชว์ศักยภาพครั้งสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์ หล่อหลอม สร้างสำนึก ดำรงชีวิตอย่างพอมี พอกิน พอใช้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ลดความขัดแย้งในสังคม มุ่งมั่น เชิดชู เทิดทูน จงรักภักดี พอเพียง เสริมสร้างความสามัคคี

สัตหีบ – วันนี้ (24 ส.ค. 53) นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (THAI- AUSTRIAN TECHNICAL COLLEGE) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้ง ที่ 12 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย ตลุนจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เยาวชนของชาติได้เล่นกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาต่างสาขา วิชา เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม สามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมกันทำงานเป็นทีม ทั้งขบวนความคิด และการกระทำ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกติกาอย่างถูกต้อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และที่สำคัญในปีนี้ ทางคณะจัดการแข่งขันกีฬาได้ให้นโยบายในการมุ่งเน้นในเรื่องของ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เชิดชู เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินชีวิตของตัวเอง ครอบครัว และสังคมในวงกว้าง สามารถหล่อหลอมให้สังคมไทยรู้จักความพอเพียง พอมี พอกิน พอใช้ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น โดยได้กำหนดประเภทกีฬาไว้สำหรับการแข่งขัน 10 ประเภท คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดบ่วง เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล หมากกระดาน เปตอง และกรีฑา

นายสมชาย ธำรงสุข กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ จะมีความแตกต่างกว่าทุก ๆ ปี ก็คือการมีนโยบายให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง แต่ให้เพิ่มสาระความหมายให้ทันต่อยุค และสมัยโดยเฉพาะขบวนพาเหรดทุกชมรมวิชาชีพ จำนวน 10 สาขา ต้องสามารถสื่อความหมาย บ่งบอกถึงวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรากฏว่า ชมรมวิชาชีพสาขาวิชาเชื่อมโลหะ วิชาก่อสร้าง วิชาเครื่องกล วิชาเทคนิคการผลิต วิชาเขียนแบบเครื่องกล วิชาอีเล็กทรอนิกส์ วิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาเครื่องวัดฯและเมคคาทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ถูกทิ้ง มาประยุกต์ พัฒนา จนสามารถสื่อออกมาให้ทราบว่า ในโลกปัจจุบันจะต้องช่วยกันลดโลกร้อน ส่วนสังคมไทยจะต้องหันหน้าเข้าหากันด้วยความเข้าใจ รัก และสมัครสมานสามัคคี ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบฟุ่มเฟือย ไร้ทิศทาง ไร้เหตุและผล เข้าสู่ขบวนการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

และกล่าวอีกว่า การแข่งขันกีฬาทุกประเภทย่อมทีผู้แพ้ และผู้ชนะในเวลาเดียวกันเสมอ การเล่นกีฬาที่แท้จริงไม่ใช่การคาดหวังในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบเพื่อหวังชัยชนะ การเล่นกีฬาต้องสำนึกในจิตใจตัวเองอยู่เสมอว่า “ไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแข่งขัน สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง เรื่องส่วนตัวเบื่อเหลือกำลัง เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว” แล้วจะทำให้การแข่งขันกีฬาปราศจากความขัดแย้ง ไม่แตกแยกสามัคคี และนักกีฬาที่ดีต้องรักษากติกาอย่างเคร่งครัด ฝึกซ้อมดี ผู้ควบคุมดี กรรมการดี รับรองได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

เจเจนะครับ

เด็กช่างกล

เด็กช่างก่อ

สหกรณ์

โบว์