พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 สิงหาคม 2553 :: 11:08:05 am 33436

สวนนงนุชชนะการประกวด “สับปะรดสี”

สวนนงนุชพัทยา ชนะการประกวด “สับปะรดสี” 13 ต้น จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กรุงเทพ – วานนี้ (18 ส.ค. 53) มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 สวนนงนุชพัทยา สัตหีบส่ง “สับปะรดสี” เข้าประกวด 6 ประเภท จำนวน 17 ต้น ได้รับรางวัล 13 ต้น

จากกรณีที่ คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ ประธานอนุกรรมการประสานงาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 4 และงาน “มหกรรมไผ่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยทั้งประเทศ  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จฯ  เป็นประธานเปิดงานซึ่งในการนี้พระองค์ทรงปลูกต้นไผ่ยักษ์เป็นไผ่แปลก สีดำหาชมยากยิ่งในวันเปิดงานด้วย

สำหรับงานสีสันพรรณไม้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อนำประเด็นแนวพระราชดำริต่าง ๆเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ ในปีนี้จะนำเสนอเรื่องบอนสีซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อครั้งเสด็จฯ ภาคใต้ ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลว่าบอนสีสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ราษฎรในภาคใต้ได้  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมี การจัดประกวดพรรณไม้ 11 ชนิด ได้แก่ บอนสี,ลิ้นมังกร,โป๊ยเซียน,โกสน,แก้วกาญจนา, ชวนชม, สับปะรดสี, พืชกินแมลง, กล้วยไม้ตัดดอก, ต้นกล้วยไม้,และ บอนไซ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, การจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติฯ, การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากไผ่ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากไผ่ จัดประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากไผ่ ตลอดจนแจกจ่ายพันธุ์ไผ่แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

 

  

นางสาวดรุณี  ล้วนศรี  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพันธุ์ไม้  สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  นายกัมพล   ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้มอบหมายให้นำสับปะรดสีเข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ โดยได้ส่ง“สับปะรดสี” เข้าประกวด 6 ประเภท จำนวน 17 ต้น ได้รับรางวัล 13 ต้นได้แก่ 

  1. เอคเมีย ( Aechmea ) ส่งเข้าประกวด 2 ต้น ได้รับรางวัล 1 รางวัล คือ รางวัลชมเชย
  2. คริพแทนทัส ( Cryptanthus ) ส่งเข้าประกวด 3 ต้น ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
  3. นีโอเรเจลยา ใบปกติ ( Neoregelia ) ส่งเข้าประกวด 3 ต้น ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย
  4. นีโอเรเจลยา ใบด่าง ( Neoregelia )  ส่งเข้าประกวด 3 ต้น ได้รับรางวัล 1 รางวัล คือ รางวัลที่ 3
  5. ทิลแอนด์เซีย ( Tillandsia ) ส่งเข้าประกวด 4 ต้น ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 , รางวัลที่ 2 และ รางวัลชมเชย
  6. วรีเซีย ( Vriesea ) ส่งเข้าประกวด 2 ต้น ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 3

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย ณ นคร คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดพันธุ์ไม้  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  และคุณอุดม กิจวัฒนากุล  ประธานชมรมไม้ประดับแห่งประเทศไทย  เป็นผู้มอบรางวัล ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com