พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 สิงหาคม 2553 :: 13:08:49 pm 30959

สัตหีบจัดเดิน-วิ่งการกุศล วันแม่แห่งชาติ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ

สัตหีบ – วันนี้ (8 ส.ค. 53) พลเรือโท สุริยา ณ นคร เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการเยี่ยมเยือนพสกนิกรทั่วทุกสารทิศ เคียงข้างพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใด และพระองค์ยังทรงพระราชทานพระนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกด้วย ข้าราชการ ครอบครัว ลูกจ้าง ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ขอสัญญาว่าจะดูแลพสกนิกรของพระองค์ท่านอย่างดี ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย

สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๕3 ณ สวนสุขภาพภายใน โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ทหาร พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม โดยนำรายได้จากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน สมาคม ชมรมต่างๆทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาร่วมการแข่งขัน

พลเรือตรี เผดิมพงศ์ รุมาคม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหาเรือ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามโรงพยาบาลทหารเรือแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” เนื่องด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต้องการขยายขีดความสามารถในด้านการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น เนื่องจากกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยายและจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้นในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย

พลเรือโท สุริยา ณ นคร เจ้ากกรมแพทย์ทหารเรือ เปิดเผยว่า การปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา  ให้เป็นสนามบินพาณิชย์เพิ่มศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก แต่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มีพื้นที่จำกัดรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวย ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด 1,000 เตียง สำรวจพบขนาดเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ทางกองทัพเรือจึง อนุมัติให้การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2535 และได้ขอพระราชทานนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า”โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com