พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 สิงหาคม 2553 :: 13:08:11 pm 29912

สัตหีบ ปลูกป่าชายเลน! เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชนชน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และคืนสมดุลสู่สภาพแวดล้อมทางทะเล

 

สัตหีบ – วานนี้ ( 3 ส.ค. 53 ) พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม โดยมี ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน นักศึกษา จากทั่วอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันปลูกต้นเทียนทะเล 22 ต้น จักทะเล 17 ต้น หยีทะเล 13 ต้น โกงกางใบเสก 300 ต้น รวม 352 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว และปูทะเล รวม 352 ตัว ณ บริเวณสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการถวายความจงรักภักดีของข้าราชการ รวมถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และข้างเคียง เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบรอบ 78 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชนในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายฝั่งป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นทีอำเภอสัตหีบจำนวนมาก ทำให้อำเภอสัตหีบมีความเจริญมากยิ่งขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนสะพัดปีละหลายล้านบาท ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง  

 

พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ  การรวมพลังของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมกันสร้างความดี ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นั้นแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ และความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในการร่วมกันรักษาคืนสมดุลสู่สภาพแวดล้อมทางทะเล ให้คงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับอ่าวสัตหีบตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com