พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 สิงหาคม 2553 :: 12:08:56 pm 33273

สัมมนา! กลยุทธ์ทางรอด SMEs

เปิดการสัมมนา กลยุทธ์ทางรอด SMEs เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

ชลบุรี – วานนี้ (17 ส.ค. 53) นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา กลยุทธ์ทางรอด SMEs ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจโดยตรง ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีหน่วยงานดำเนินการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับจังหวัดชลบุรี มีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแต่ผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ ยังมีผู้ประกอบการบางส่วน ไม่ทราบถึงบริการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดให้ ทำให้เสียโอกาสในการใช้บริการ เพื่อการพัฒนากิจการ และสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจ เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จนบางรายต้องปิดกิจการ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมาก

ดังนั้น การจัดสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี จะได้รับความรู้ คำปรึกษาแนะนำ และประสบการณ์จากวิทยากรที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จึงขอให้ทุกท่านใช้เวลาในวันนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดและหลังจากจบการสัมมนาในวันนี้แล้ว หากยังมีปัญหาค้างคาใจ ขอให้ไปขอรับบริหารได้จาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จังหวัดชลบุรีนี้เอง

จังหวัดชลบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 2,853 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน ประมาณ 452,340 ล้านล้านบาท มีการจ้างงานประมาณ 182,102 คน และมีท่าเรือมาบตาพุด เพื่อขนส่งสินค้างทางทะเลไปยังประเทศต่างๆ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หรือวิกฤตการเมือง ผู้ประกอบการทุกระดับย่อมได้รับผลกระทบ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กิจการ ถ้าไม่มีภาคราชการมาเข้มช่วยดูแล ก็จะทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฟื้นตัวยาก หรือบางรายอาจปิดกิจการ ขึ้นอยู่ว่าใครจะปรับตัวได้เร็วกว่ากัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมออกสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภูมิภาค ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เข้าถึงบริการขอรัฐสะดวกขึ้น และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เลือกรับบริการได้ตรงประเด็นปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ชัดเจน อยู่รอดต่อไป       

 

นางพียงตา มหาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศได้ โดยมีแผนงานให้ความรู้และแนะนำบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สู่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอดเวลา การให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ที่เคยใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจัดให้มีคลินิกปรึกษาแนะนำ สำหรับ SMEs ที่มีปัญหา รวมทั้งการสำรวจหาความต้องการใช้บริการโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com