พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 สิงหาคม 2553 :: 12:08:45 pm 31282

เลี้ยงอาหารกระบือ ปลูกข้าวสังข์หยด ถวายแม่หลวง

แม่ชีศันสนีย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการ ครอบครัว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมกันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรม “นาโยน ปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยด วันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” พร้อมร่วมกันให้อาหารกระบือ ตามวิถีชีวิต ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัตหีบ – วันนี้ (10 ส.ค. 53) นางดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหามหาราชินี” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และได้เรียนเชิญเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เพื่อแสดงความเคารพ จงรักภักดีต่อหน้าบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อเชิดชู เทิดทูน ที่พระองค์ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจด้วยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกหนทุกแห่ง ทรงรับทราบทุกข์สุขของราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพื่อให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี ด้วยการพระราชทานพระราชดำริเป็นโครงการอาชีพเสริม ซึ่งได้แพร่หลายไปในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศจึงเป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้จ่ายในกิจการเหล่านี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นใน พ.ศ. 2519 พระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพื่อสนับสนุนการประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมแก่ชาวไร่ชาวนาในยามว่างจากฤดูทำไร่ทำนา

 

ทั้งนี้ยังได้ทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย เช่นโครงการป่ารักน้ำ ณ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ที่เกาะมัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โครงการศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้ว และที่โคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส โครงการสวนสัตว์เปิด ศูนย์ป่าตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อาทิ การต้อนรับประมุขของนานาประเทศที่มาเยือนประเทศไทย และเสด็จไปเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ อันเป็นการผูกสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในอนาคต

 

ต่อมา นางดวงพร พุ่มหิรัญ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ได้ร่วมกันให้อาหารกระบือ ตามวิถีชีวิต ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ปลูกข้าวแบบ นาโยน ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัด พัทลุง ได้รับประกาศคำรับรองให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ 2546 เมื่อ 23 มิ.ย. 2549 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อว่า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com