พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 สิงหาคม 2553 :: 10:08:34 am 34665

โครงการรวมพลจิตอาสา ร่วมใจพิชิตภัยเบาหวาน

ห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรม และคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดค่ายรวมพล จิตอาสาพาเพื่อนเข้มแข็ง ร่วมใจพิชิตภัยเบาหวาน ก่อนสูญเสียอวัยวะ และขาดความสมดุลทางร่างกาย สร้างเครือข่าย ให้กำลังใจให้กันและกัน

สัตหีบ – วานนี้ (30 ส.ค. 53) นาวาเอก วิเชียร นาวินพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประธานเปิดโครงการ รวมพลร่วมใจพิชิตภัยเบาหวาน ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ โดยมี นาวาโท หญิง ญาดา ภูเจริญ หัวหน้าคลินิกเบาหวาน กองอายุเวชกรรม รายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันโรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก ถึง ๓๐๐ ล้านคน

ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนสู่ระบบหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต ตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อม การติดเชื้อที่อวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการติดเชื้อที่เท้า (DM Foot) มีจำนวนมากขึ้น และยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคและความพิการอื่นๆอีกมากมาย เบาหวานจึงเป็นโรคสำคัญในผู้ป่วยไตวาย เป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิต เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เพิ่มภาระให้แก่ญาติและผู้ดูแล รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานลดลง ยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับประเทศอีกด้วย

นาวาโท หญิง ญาดา ภูเจริญ กล่าวว่า จากผลการสำรวจจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พบว่าผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ มากถึง ๖ เท่าใน ๗ ปี จากในปี ๒๕๔๕ พบผู้ป่วย ๗๐๐ คน เพิ่มจำนวนเป็น ๔,๒๐๐ คน ในปี ๒๕๕๒ และยังพบผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพเรือ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน คลินิกเบาหวานและห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( Life Style Modification) สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จึงได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติโดยทีม สหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันให้คำแนะนำ และฝึกการปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ รวมทั้งมีการให้ความรู้แบบรายบุคคล และรายกลุ่มย่อย จนทำให้ผู้ป่วยยอมรับ รวมตัวกันเป็นชมรม และช่วยกันแสดงมุทิตาจิตเป็นอาสาสมัคร เป็นวิทยากร เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นาวาเอก วิเชียร นาวินพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันบุคลากรภายในสถานพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เอาจริงเอาจัง และเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นตามลำดับ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการให้ผู้ป่วยซื่อสัตย์ต่อตัวเองทั้งทางด้านความคิด และการกระทำ ถ้าผู้ป่วยทุกคนไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้รับรองได้ว่าปัญหาโรคเบาหวานจะไม่ทุเลาลงอย่างแน่นอน ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ ต้องใฝ่หาความรู้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง และผู้ป่วยด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเทคนิค จิตวิทยา รวมทั้งเวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัดการอบรมความรู้ในรูปของการออกค่ายนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ การที่คนกลุ่มหนึ่งได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ใช้ชีวิตร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เกิดการเหนี่ยวนำให้คล้อยตาม การสร้างกำลังใจให้กันและกัน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมาในที่สุด

และกล่าวอีกว่า สำหรับชาวค่าย รวมพลร่วมใจพิชิตภัยเบาหวาน ได้มีการจัดประกวดการพิชิตเบาหวาน ด้วยการจัดน้ำตาล และองค์ประกอบต่าง ๆ ปรากฏว่า นางอรุณวดี ภิญโญ ได้รางวัลนางงามมิตรภาพ และนางพิพัฒน์ พิมพ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ส่วนรางวัลจิตอาสา ได้แก่ นางชวนพิศ วรรัตน์ นายชัยกุล จันทร์ศิริ และ จ่าเอก สุภัค ยุทธิรัจน์ และรางวัลอื่น ๆ อีกจำนวนมาก สำหรับผู้พิชิตเบาหวาน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com