พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 สิงหาคม 2553 :: 12:08:56 pm 30942

โครงการอนามัยแม่และเด็ก “สานใยรักครอบครัว”

เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดโครงการอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก อีกทั้งยังช่วยสร้างความรัก และความผูกพันระหว่างแม่และลูก โดยมีผู้แนะนำด้านโภชนาการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด มาให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็ก

 

สัตหีบ – วานนี้ (7 ส.ค. 53) นายปิ่นโสม นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ “อนามัยแม่และเด็ก” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก อีกทั้งยังช่วยสร้างความรัก และความผูกพันระหว่างแม่และลูก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่  นายสุทัศน์ ตันติสราภรณ์ เลขานุการนายก เทศมนตรีเทศบาลบางเสร่ นายสามารถ  แสงสนธิ์ รองปลัด เทศบาลตำบลบางเสร่ พร้อมด้วยข้าราชการ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลบางเสร่  พ่อ แม่ และเด็กจำนวนกว่า 80 คน ร่วมในพิธีและร่วมการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมี นายสมบุญ ชัยภราดรกุล ผู้แนะนำด้านโภชนาการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด มาให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กในวันนี้

 

นายสามารถ  แสงสนธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่  ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่าเด็กอายุ 1-3 ปี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เด็กที่มีคุณภาพต้องมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยทุกด้าน  การเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่างๆที่เด็กได้รับ มีผลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กให้มีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมการแข่งขันคลานในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 เดือน การประกวดหนูน้อยสุขภาพดีในเด็กอายุ 1-3 ปี พร้อมทั้งมีการบรรยายด้านโภชนาการในเด็ก โดย นายสมบุญ ชัยภราดรกุล ผู้แนะนำด้านโภชนาการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด มาให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กในวันนี้  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งส่งเสริมพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างความรักและความผูกพัน ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ทำให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสายใยรักของเทศบาลตำบลบางเสร่อีกด้วย

นายสมจิตร์  นิ่มสุวรรณ รองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นในกลุ่มเด็กเล็กให้มีพัฒนาการและมีภาวะโภชนาการที่สมวัย ทั้งยังเป็นการเพิ่มเครือข่ายครอบครัวสายใยรักในพื้นที่  ความรักความผูกพันในครอบครัวจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี โครงการนี้จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากจุดเริ่มต้นหรือจุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา คือสถาบันครอบครัวและเป็นโครง การที่กระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวต่อการเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวอีกด้วย จากนั้นเป็นการบรรยายด้านโภชนาการ โดย นายสมบุญ ชัยภราดรกุล ผู้แนะนำด้านโภชนาการ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด และการแข่งขันคลานในเด็ก และการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างสนุกสนานและได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com