พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กันยายน 2553 :: 11:09:19 am 37100

กท.แรงงาน”มอบสื่อการเรียนรู้”มูลนิธิเด็กสวนนงนุช

ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้กับสถานเลี้ยงเด็กมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์นงนุช ณ สวนนงนุชพัทยา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโต มีการเรียนรู้ที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตในอนาคต

  

สัตหีบ – วานนี้ (16 ก.ย.53) นายสมชาย ชุ่มรัตน์  ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาพร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้กับสถานเลี้ยงเด็กมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์นงนุช ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายอาทิตย์ อิสโม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ ฯ และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

 

นาย สมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน พร้อมกับได้จัดให้มีสถานเลี้ยงเด็กขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรของพนักงานแล้ว ยังมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน ว่าบุตรหลานจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามหลักวิชาการ  มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อย่างครบถ้วน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์นงนุช เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโต มีการเรียนรู้ที่ดีอันเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตในอนาคต และประการสำคัญยังเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานขั้นพื้นฐานอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ “รักษ์ต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน” ที่สวนพฤกษศาสตร์นงนุชพัทยา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ตระหนัก และร่วมกันแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน ด้วยการหล่อหลอมให้กับเยาวชนรุ่นจิ๋ว รู้จักรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ ป่าไม้ และให้เยาวชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่สาธารณะให้มากที่สุด เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com