พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กันยายน 2553 :: 10:09:01 am 37865

กองทัพเรือไทย เทียบท่าสิงคโปร์ ฝึกร่วมสิงสยาม 2010

กองทัพเรือไทยส่งกำลังพลนักรบทางเรือ ลงเรือหลวงจักรีนฤเบศร และ เรือหลวงตากสิน ทะยานจากน่านน้ำไทย เข้าเทียบท่าเรือฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ฝึกร่วมผสมทัพเรือสิงคโปร์ “สิงห์สยาม 2010” สร้างสมประสบการณ์ ความชำนาญคุ้มกัน ไล่ล่า ค้นหา ทำลายศัตรู รักษาอธิปไตยของชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สิงค์โปร์ – วานนี้ (20 ก.ย. 53) จากกรณีที่ นาวาเอก โฆษิต เจียมศุภกิตต์ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการฝึกร่วมสิงสยาม 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้นำเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือหลวงตากสิน พร้อมกำลังพล  ยุทโธปกรณ์ กำลังพล มุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ เพื่อฝึกร่วมกันในสาขาปฏิบัติการทางเรือในเรื่องของ การคุ้มกัน ไล่ล่า ค้นหา ทำลายศัตรู ตลอดจนการสร้างสมประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนการยุทธ์ และการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารในระดับสากล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในเรื่องของการสื่อความหมาย ถ้ามีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในทะเล หรือมีการติดต่อสื่อสารในการให้ความช่วยเหลือเรือประมงหรือภัยพิบัติอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เรือหลวงจักรีนฤเบศร นำโดย นาวาเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บังคับการเรือ และเรือตากสิน นำโดย นาวาเอก สมาน ขันธพงศ์  ได้นำเข้าเทียบท่าเรือชางงีเป็นที่เรียบร้อย และปลอดภัยทุกประการ ซึ่งได้มี นาวาเอก นาวาเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ พร้อมภริยา คุณณัฐิยา แก้วทับ และนาวาเอก เงียม หอก คุณ (COL.Giam Hak Koon) ผู้บังคับการเรือ 185 กองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ ผู้แทนกองทัพเรือประเทศสิงคโปร์  และนายทหารของทหารเรือสิงคโปร์ มาให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือฐานทัพเรือชางงี  พร้อมหารือเบื้องต้นในเรื่องการฝึก ณ ห้องรับรอง เรือหลวงจักรีนฤเบศร  เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ อากาศยานปราบเรือดำน้ำ(ซีฮอร์ก) จำนวน 3 ลำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้ากว่าทุกปีโดยเฉพาะการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้นตามกระแสโลก

นาวาเอก โฆษิต เจียมศุภกิตต์ กล่าวว่า สำหรับการฝึกร่วมผสมในปีนี้ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ให้ผู้อำนวยการฝึกร่วมสิงสยาม 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ นำเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน และกำลังพลเดินทางไปฝึกร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 10 วัน เป็นอย่างน้อย ซี่งปีนี้กองทัพเรือประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการฝึก ถือว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการทหาร เป็นโอกาสของกำลังพลที่ได้มีการพัฒนา เรื่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์ และได้ล่วงรู้ถึงการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือมิตรประเทศ เกิดความเข้าใจในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดผลดีต่อการปฏิบัติการร่วมในทะเล ถ้าเกิดวิกฤตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com