พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2553 :: 13:09:58 pm 36335

ตลึง! หญิงไทย ฆ่าตัวตาย มากกว่าชาย 3 เท่า

ประเทศไทยพบปัญหา การฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่ เกิดจากความเครียด โรคซึมเศร้า ติดยาเสพติดโดยผู้หญิง มีความพยายามฆ่าตัวตาย สูงกว่าผู้ชาย 3 เท่า แนะป้องกันได้ หาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความมั่นคงให้กับจิตใจ เน้นครอบครัวมีบทบาทสำคัญ

กรุงเทพฯ-วานนี้ (10 ก.ย. 53) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ว่า “หลากหน้า หลายพื้นที่ รวมพลังป้องกันการฆ่าตัวตายโลก” (Many Faces, Many Places : Suicide Prevention Across the World) มีความหมายว่า ทั้งโลกจะต้องรวมพลังกัน เพื่อไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายขึ้น ขณะนี้อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรทั้งโลกอยู่ที่ 16 คนต่อประชากรแสนคน สำหรับประเทศไทยข้อมูลปี”52 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 3,634 คน อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 5.72 ต่อประชากร 100,000 คน สูงที่สุดในเดือนมิ.ย. จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 5 จังหวัดแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ และระยอง โดยผู้หญิงมีความพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้ชาย 3 เท่า แต่เมื่อมีความพยายามฆ่าตัวตายแล้ว ผู้ชายจะทำสำเร็จสูงกว่าผู้หญิง 3.5 เท่า

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด รองลงมา ได้แก่ เป็นโรคซึมเศร้า ติดยาเสพติด และการเจ็บป่วยทางกาย ทั้งนี้ การฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ โดยพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ สร้างความมั่นคงให้กับจิตใจ ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาส่วนตัว ความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ ดังนั้น โรคซึมเศร้านั้นสามารถรักษาหาย และการฆ่าตัวตายก็สามารถป้องกันได้

น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย โดยประเทศที่เสี่ยงสูงคือมีอัตราฆ่าตัวตายเฉลี่ยมากกว่า 13 คนต่อประชากรแสนคน เสี่ยงปานกลางมีอัตราเฉลี่ย 6.5-13 คนต่อประชากรแสนคน และประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยมีอัตราเฉลี่ยน้อยกว่า 6 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งประเทศไทยปี” 52 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 3,634 คน ถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงการฆ่าตัวตายน้อยติดต่อกันมาตลอด 3 ปี แต่ก็ยังต้องรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายต่อไป เพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

custom chrome rims

xxxx