พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กันยายน 2553 :: 11:09:09 am 36737

ทัพเรือ มุ่งหน้า ปฎิบัติการ ฝึกร่วม สิงสยาม 2010

กองทัพเรือไทย ปลดเชือกเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน ออกจากพุก พานักรบทางเรือ และหน่วยปฎิบัติการพิเศษ ทะยานออกสู่น่านน้ำไทย มุ่งหน้าฝึกร่วมผสมทัพเรือสิงคโปร์ “สิงสยาม 2010” สร้างสมประสบการณ์ ความชำนาญการคุ้มกัน ไล่ล่า ค้นหา ทำลายศัตรู รักษาอธิปไตยของชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สัตหีบ-วานนี้ (14 ก.ย. 53) นาวาเอก โฆษิต เจียมศุภกิตต์ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการฝึกร่วมสิงสยาม 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้นำเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือหลวงตากสิน พร้อมกำลังพล  ยุทโธปกรณ์ กำลังพล มุ่งหน้าไปยังท่าเทียบเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำพิธีเปิดฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ เพื่อฝึกร่วมกันในสาขาปฎิบัติการทางเรือในเรื่องของ การคุ้มกัน ไล่ล่า ค้นหา ทำลายศัตรู ตลอดจนการสร้างสมประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนการยุทธ์ และการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารในระดับสากล ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในเรื่องของการสื่อความหมาย ถ้ามีการปฎิบัติภารกิจร่วมกันในทะเล หรือมีการติดต่อสื่อสารในการให้ควาอเรือประมงหรือภัยพิบัติอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาวาเอก โฆษิต เจียมศุภกิตต์ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกร่วมสิงสยาม 2010 เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปทำการฝึก ได้มีนาวาเอก เงียม หอก คุณ (COL.Giam Hak Koon) ผู้บังคับการเรือ 185 กองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ ผู้แทนกองทัพเรือประเทศสิงคโปร์ ประธานการประชุมนายทหารเรือไทย และนายทหารของทหารเรือสิงคโปร์ ณ ห้องประชุม สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้ากว่าทุกปีโดยเฉพาะการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกในขณะนี้

การฝึกสิงสยาม 2010 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ให้นำเรือและกำลังพลเดินทางไปฝึกร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 10 วัน(รวมวันเดินทางไปและกลับ)ซี่งปีนี้กองทัพเรือประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการฝึก ถือว่าเป็นโอกาสของกำลังพลที่ได้มีการพัฒนา เรื่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์ และได้ล่วงรู้ถึงการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือมิตรประเทศ เกิดความเข้าใจในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดผลดีต่อการปฏิบัติการร่วมในทะเล ถ้าเกิดวิกฤตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com