พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กันยายน 2553 :: 11:09:18 am 34770

นร.มารีวิทย์ ลุยโคลนดำนา ดูวิถีชีวิตควาย!!

ครูในเครือโรงเรียนมารีวิทย์ มุ่งมั่นเป็นเลิศทางวิชาการ พานักเรียนเกือบ 270 ชีวิต เข้าศูนย์การเรียนรู้ทหารเรือสัตหีบ หล่อหลอม ปลูกจิตสำนึกนักเรียนรู้ค่าวิถีชีวิตชาวนา กระดูกสันหลังเมืองสยาม ปรับเปลี่ยนวิถีดำเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัตหีบ – เมื่อเร็วๆนี้ (30 ส.ค. 53) นายชวน กิติเกียรติศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต เครือโรงเรียนมารีวิทย์ซึ่งมีทั้งหมด 3 สาขา คือ ร.ร.มารีวิทย์พัทยา ร.ร.มารีวิทย์สัตหีบ และร.ร.มารีวิทย์บ่อวิน ได้มอบหมายให้คณะครูจากโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา และมารีวิทย์บ่อวิน พานักเรียนชาย-หญิง 270 คน เดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ และนำพาเยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ล้วนแล้วเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการประยุกต์ พัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเข้าสู่มิติแห่งความพอเพียง พอมี พอกิน พอใช้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันจะพบว่ากระแสของการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการแพร่กระจายไปทุกหย่อมหญ้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์วัดก็คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก พาเข้ามาศึกษา ดูงาน ประกอบกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หล่อหลอมให้เกิดขบวนการเรียนรู้ หยั่งรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับการดำเนินชีวิตถ้าเกิดความผิดพลาด

นายชวน กิติเกียรติศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต เครือโรงเรียนมารีวิทย์ กล่าวว่า อดีต และปัจจุบัน สามารถหยั่งรู้ถึงอนาคตได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะทิศทางของเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องปากเรื่องท้องของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอย่างไม่รู้จบ เพราะการขาดความสมดุลในหลายด้าน ถ้าทุกคนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่สำนึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาก็จะทวีความรุนแรงตามลำดับ โรงเรียนมารีวิทย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานของความเป็นไทย ความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย การพัฒนาที่เกิดจากการเรียนรู้ลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกับความรู้อื่นได้ความงาม ความดี การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ

นายชวน กิติเกียรติศักดิ์ กล่าวอีกว่า การนำพานักเรียนมาเรียนรู้ สะสมประสบการณ์ สร้างมิติใหม่ให้กับเยาวชนรุ่นให้สามารถรู้ เข้าใจ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ที่มีความศักยภาพ ความพร้อมในการถ่ายทอดความเป็นจริงให้กับเยาวชน จับต้องได้  เปี่ยมไปได้ด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ด.ช.ธนพล ลาภาสระน้อย

ด.ช.พัชรพล ศิริแก้ว

ด.ช.พัชรพล ศิริแก้ว

mvs

palm

Preaw

วิโรจน์ สะและวงษ์

แม่จ๋า