พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2553 :: 10:09:52 am 36264

รพ.กรุงเทพพัทยา อบรม พัฒนาการบริการเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้พนักงานกว่า 100 คน และสร้างคุณค่าการบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ชนิดสื่อสารเข้าใจ ผลงานมุ่งไว้ ใส่ใจลูกค้า และพัฒนาต่อเนื่อง

พัทยา-วานนี้ (10 ก.ย. 53)  นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้พนักงาน  สร้างคุณค่าการบริการที่เป็นเลิศ โดยมีพนักงานแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมริมบึง 3 สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มีทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ สวนนงนุชพัทยา ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึก หล่อหลอม ให้พนักงานเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารที่เข้าใจ  สร้างผลงาน ใส่ใจลูกค้า และพัฒนาต่อเนื่อง  ได้รับความไว้วางใจ และเชื่อมั่นจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ตระถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สุด อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ก็คือต้องหล่อหลอมให้พนักงานสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการยอมรับ ไว้วางใจ และเกิดศรัทธาจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอย่างยั่งยืน  ที่ผ่านมาพนักงานของโรงพยาบาลได้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียน กันอยู่ตลอดเวลา บางคนไม่เคยได้รับการฝึกอบรม หรือถูกหล่อหลอมให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีความรัก เสียสละให้กับองค์กร  การฝึกอบรมถือว่าเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในทุกระดับ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ตลอดจนการส่งเสริม ให้ความร่วมมือในองค์กรในรูปแบบการทำงานเป็นทีม

  

และยังได้กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลของเราได้ให้บริการกับผู้ป่วยนานาประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองพัทยา ชาวต่างประเทศที่มาพักอาศัยอยู่ในย่านเมืองพัทยา พนักงานที่เข้ามาทำงานจึงมีความหลากหลายในเชื้อชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหล่อหลอมให้ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อความสะดวก และความถูกต้องในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว โรงพยาบาลยังมีความคาดหวังในเรื่องของการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ วาทะในการเจรจากับลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจ  สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างฉับพลันจนเป็นที่พึงพอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย  นำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาปรับใช้การทำงาน และการบริการที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

สุเกตุ เตยะไพศาล