พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กันยายน 2553 :: 11:09:28 am 34802

เทศบาลสัตหีบ ออกบริการประชาชน ชุมชนจามจุรี

เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือประชาชนในชุมชนจามจุรี ด้วยการมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ บริการตรวจรักษาโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว และบริการตัดผมฟรี

สัตหีบ – วานนี้ (31 ส.ค.53) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมคณะสมาชิกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่โดยออกให้บริการ ณ ซอยสัตหีบสุขุมวิท 81 (จามจุรี) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มาใช้บริการด้านทันตกรรม โดยกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 แจกน้ำหมักชีวภาพโดย นายนพ บวรกุลพานิชย์ หมอดินอำเภอสัตหีบ มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 70 ถุง การให้คำปรึกษาต่าง ๆ อาทิ การชำระภาษี ด้านงานทะเบียนราษฎร์ งานเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จากหน่วยงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้จัดทำโครงการฯ กล่าวว่า เทศบาลเมืองสัตหีบได้ตระ หนักถึงบทบาทหน้าที่ และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานเทศบาล กับประชาชนในชุมชน เพื่อจัดบริการสาธารณสุขของแต่ละส่วนงานของเทศบาลให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลได้ออกไปพบปะประชาชน และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน เพื่อหาทางแก้ไขได้ตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และประการสำคัญเพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชนและเทศบาลเมืองสัตหีบ นอกจากการจัดกิจกรรมให้การบริการในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังได้จัดให้มีการแสดงของชมรมไทเก๊ก ชมรมแอโรบิค การแข่งขันกีฬาเปตองและเปิดเวทีให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควรในการร่วมกันพัฒนาเยาวชนของชาติอีกด้วย

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า เทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้ความ สำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ในวันนี้ เกิดจากการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มาให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เพียงเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอรับบริการ ณ เทศบาลเมืองสัตหีบอีกด้วย พร้อมกับขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนานาชาติ นิรันดร์รัตน์ธรรมรัตน์ นำโดย นาย ธนวัฒน์ บุญสม นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย(พัทยา) ดีกรีแชมป์ผมดีเด่น ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปี 2548 แชมป์ผมดีเด่น ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ปี 2549 แชมป์ผมเหรียญทองกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2550 และแชมป์ผมเอเชียจากประเทศศรีลังกา ปี 2550 ที่มาให้บริการ ตัด ตกแต่ง ทรงผมให้กับประชาชน ด้วยการใช้เคียวซอยผมอย่างคล่องแคล่วและสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com