พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กันยายน 2553 :: 10:09:44 am 35805

เปิดศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อคุณภาพเด็ก

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อลดและแก้ปัญหาการเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหงต่อเด็ก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดุแลชุมชน เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพในอนาคต

 

พัทยา – วานนี้  (8  ก.ย. 53)  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองหนองปรือ  นายมาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชน  เทศบาลเมืองหนองปรือ  พร้อมด้วยคุณสมชาย   ศิไรรัตน์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุ้มครองสิทธิเด็ก  คณะกรรมการชุมชน  เข้าร่วมในพิธีเปิด

 

เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ  มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำงาน  และพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในชุมชนที่หนาแน่นนี้  มีปัญหาการทอดทิ้ง  การใช้แรงงาน  การทำร้าย  และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอยู่เสมอ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ค่าครองชีพสูงขึ้น  ปัญหาการว่างงาน ทำให้หลายครอบครัวขาดรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือต้องใช้เวลาตลอดวันเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีเวลาเลี้ยงดูอบรมหรืออยู่ใกล้ชิดบุตรหลาน  จึงก่อให้เกิดปัญหาการทอดทิ้ง  ปล่อยให้เกิดการถูกใช้แรงงานที่ไม่สมควรกับสภาพร่างกาย  การล่วงละเมิดทางเพศและเข้าสู้การก่ออาชญากรรม 

เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหาให้น้อยลงจนกระทั้งหมดไป  การเปิดศูนย์คุ้มครองเด็กฯ ดังกล่าว  จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลเด็กในชุมชน  เพราะเด็กทุกคน  หมายถึงกำลังพลของชาติ  ซึ่งต้องเป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพ จึงจะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com