พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กันยายน 2553 :: 11:09:03 am 35471

เมืองพัทยา เปิดประชาพิจารณ์ โครงการรถไฟฟ้า

ปิดรับฟังข้อคิดเห็น โครงการรถไฟฟ้าเมืองพัทยา ประชาชน จาก 34 ชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ แต่ต้องเกิดประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ต่อข้าราชการเมืองพัทยา และนายทุน

พัทยา – วานนี้ (6 ก.ย. 53) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายประพันธ์ กรังพาณิชย์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บ.ไทยอินจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบรถไฟฟ้าเบื้องต้น เมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้เชิญประชนชนและชาวบ้านในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบด้วย ผู้นำจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 34 ชุมชนเข้ารับฟังความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นกับคนท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

 

โดยนายประพันธ์ กรังพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการรถไฟฟ้าเบื้องต้นเมืองพัทยา ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงข่ายของโครงการนำร่อง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เส้นทางแหลมบาลีฮาย-ถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา และส่วนที่ 2 คือ เส้นทางจากศาลาว่าการเมืองพัทยา-โรงเก็บพัสดุเมืองพัทยาซอยชัยพรวิถี รวมระยะทาง 10.6 กิโลเมตร มีสถานีจอดรับผู้โดยสารประมาณ 1 กิโลเมตร.ต่อสถานี รวม 12 ขบวน โดยแบ่งแนวเส้นทางเป็นแบบแพ็คคู่ ซึ่งโครงการฯ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในโครงการฯ จึงอยากจะรับฟังข้อคิดเห็น และคำเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

 

ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้นำชุมชนต่างๆ แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม จะเห็นด้วยกับโครงการฯ แต่ต้องการให้ขยายเขต หรือพื้นที่การให้บริการครอบคลุมไปทั่วเมืองพัทยา เนื่องจากเส้นทางการให้บริการดังกล่าว หากพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้ว คล้ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการเมืองพัทยา และเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนยักษ์ใหญ่ในพื้นที่บางราย เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลเอกชน หรือแม้แต่โรงแรมใหญ่ๆ เป็นต้น

นายนิรันดร์ จุ้ยวิเศษ ประธานชุมชนกระทิงลาย เปิดเผยว่า โครงการฯดังกล่าว นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี แต่ถ้าพิจารณาถึงเบื้องลึกแล้วโครงการรถไฟฟ้านี้ น่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน และข้าราชการเมืองพัทยาเป็นหลัก  ซึ่งตนเชื่อว่าอาจได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ได้ 

แต่ถ้าโครงการนี้ กำหนดให้บริการเส้นทางหลักที่ถนนสุขุมวิท และมีจุดจอด หรือสถานี รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ตามโรงเรียน ต่างๆในพื้นที่ ทำให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลายของคนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกและปลอดภัย เชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแน่นอน เนื่องจากผลประโยชน์เอื้อกับประชาชนโดยตรง

Reporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com