พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กันยายน 2553 :: 10:09:55 am 36623

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน พัฒนาคุณภาพเด็ก

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเด็กให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะในการบริการสังคม มีความรักในการประกอบอาชีพสุจริต

บางละมุง – เมื่อเร็วๆ นี้ (8 ก.ย. 53) ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร โดยมี นายเอนก  พัฒนงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองหนองปรือ  ประจำปี พ.ศ. 2553 พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองหนองปรือได้ตระหนักในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่  ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือรักตนเองและรักถิ่นฐานบ้านเกิด  รู้จักสิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะในการบริการสังคม  มีความรักในการประกอบอาชีพสุจริต โดยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองหนองปรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถดำรงชีวิต ได้ด้วย ความเพียร  มีความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข นำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อันจะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง  ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com