พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กันยายน 2553 :: 11:09:33 am 38267

2 สถาบันผนึกกำลัง เสริมทัพการศึกษา เพิ่มคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนชลกันยานุกูล มุ่งเน้นประโยชน์ของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชลบุรี-วานนี้ (23 ก.ย 53) ที่ห้องประชุมพวงพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ นายเสวก พลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนชลกันยานุกูลร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพของผู้เรียน เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน และเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและโรงเรียนชลกันยานุกูล

จึงเห็นสมควรจัดทำข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ อันเป็นพันธกิจของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษา ดังนี้ ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านกิจกรรม ความร่วมมือด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษา และความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยมีระยะเวลาโครงการเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและโรงเรียนชลกันยานุกูล อาจทำความร่วมมือในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ได้ โดยความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com