พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กันยายน 2553 :: 11:09:30 am 36078

Money Expo 2011 ย้ายไปชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

มหกรรมการเงิน 2554 Money Expo 2011 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 เพิ่มพื้นที่จัดงาน ย้ายไป ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมขยายการจัดงานไปยังภาคใต้ ที่หาดใหญ่ เพิ่มเป็น 4 ภาค ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด “การเงินดี ชีวิตดี Better Money Better Life”

นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน 2554 หรือ Money Expo 2011 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 เป็นงานมหกรรมการเงินที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้ว เป็นการก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างเต็มตัว จึงได้เพิ่มพื้นที่จัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยย้ายสถานที่จัดงานจากสถานที่เดิมไปที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและทันสมัย เพื่อรองรับพื้นที่งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรภายในงาน

“ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงิน Money Expo มีประชาชนเข้าชมงานเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะเป็นงานเดียวที่ธนาคารและสถาบันการเงินนำบริการที่ดีที่สุดมาแข่งขันกันในงาน ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด ในแต่ละปีธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน มีการขอพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีสถาบันการเงินใหม่ๆ เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพื้นที่เดิมไม่พอเพียง ทำให้ผู้ใช้บริการในงานไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร การเงินธนาคาร จึงตัดสินใจย้ายสถานที่จัดงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า รองรับการจัดงานได้มากกว่าเดิม”

สำหรับสถานที่จัดงานแห่งใหม่ที่ชาเลนเจอร์ นายสันติกล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน Money Expo 2011 ก็ได้ขยายพื้นที่จัดงานให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต เพิ่มพื้นที่ขึ้นเป็นธนาคารละ 800  ตารางเมตร ธนาคารกรุงไทยเพิ่มพื้นที่เป็น 460  ตารางเมตร ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็เพิ่มพื้นที่เป็น 1,000  ตารางเมตร เป็นต้น

 

“ในปีหน้า พื้นที่การจัดงานของธนาคารและสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการทางการเงินในแต่ละบูธ ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่แออัดเหมือนกับงานในปีที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้ พื้นที่จัดงานทั้งหมดจะมารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายในชาเลนเจอร์ 2 และมีการแบ่งโซนการให้บริการอย่างชัดเจน ทั้ง โซนบริการทางการเงิน โซนบริการทางการลงทุน และ โซนเอสเอ็มอี เป็นต้น ในที่เดียวกัน จากพื้นที่จัดงานทั้งหมดจะมารวมอยู่ในฮอลล์เดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกใช้บริการมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินที่นำมาแข่งขันกันในงานได้อย่างเต็มที่”

งานมหกรรมการเงิน 2554 Money Expo 2011 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การเงินดี ชีวิตดี Better Money Better Life” โดยแบ่งพื้นที่จัดงานในอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้

 

โซนตลาดเงิน เป็นโซนที่ให้บริการทางการเงินทุกรูปแบบ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บริษัทการเงิน (Non Bank), บริษัทลิสซิ่ง, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันสุขภาพ ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, เปิดบัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต, บัตรเงินสด, ประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย, ประกันรถยนต์,ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ

โซนตลาดทุน เป็นโซนที่ให้บริการทางการลงทุนอย่างครบวงจร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.), บริษัทผู้ค้าทองคำและโกลด์ฟิวเจอร์ ได้แก่ การเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหุ้น, การลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท ทั้ง กองทุนตราสารหนี้, กองทุนหุ้น, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, กองทุนทองคำ, กองทุนน้ำมัน, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) รวมทั้งการลงทุนในทองคำและโกลด์ฟิวเจอร์ส

โซน SMEs เป็นโซนที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือธุรกิจ SMEs จากธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อธุรกิจ SMEs และบริการ “คลินิก SMEs” ที่ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างช่องทางในการทำธุรกิจ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทแฟรนไชส์ (Franchise) รวมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้า OTOP 5 ดาว ซึ่งเป็นลูกค้าและร้านค้าพันธมิตรของธนาคารมาจำหน่ายในราคาพิเศษอีกด้วย

 

นายสันติกล่าวว่า ในปี 2554 การเงินธนาคาร จะขยายการจัดงานมหกรรมการเงินไปที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก โดยเลือก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการเงินทุนมากขึ้น เห็นได้ชัดจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีเศรษฐกิจสำคัญในไตรมาส 2 ของปี 2553 ทั้งดัชนีรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนถึง 96.5% ตามดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 93.5%, การลงทุนเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 5,657.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 293.4% รวมทั้งความต้องการจ้างงานของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น 4.1%

ดังนั้น การเงินธนาคาร จึงกำหนดจัด  งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2544 ทั้งหมด   4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเลือกใช้บริการทางการเงินด้วยเงื่อนไขพิเศษอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 จ.สงขลา วันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ วันที่ 12–15 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

3. งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 5 จ.นครราชสีมา วันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช

4. งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

“ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงิน Money Expo มีผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมียอดผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้นกว่า 5,925,000 คน ยอดธุรกรรมทางการเงินในงานก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน โดยมียอดธุรกรรมการเงินทั้งสินเชื่อและการเงินลงทุนรวมกันกว่า 759,000 ล้านบาท Money Expo จึงเป็น งานมหกรรมทางการเงินที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุด ในประเทศไทยและในภูมิภาค“นายสันติกล่าว

ที่มา/ภาพ : www.moneyexpo.net

Photo : Internet   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

LADDA

คนมีหนี้

natthwut

ณัฐวุฒิ

tanapan

tanapan

tanapan

kittaya arunaveja

หุ้นเล่น