พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 ตุลาคม 2553 :: 13:10:24 pm 40544

กท.ท่องเที่ยว มอบรางวัล “กรีน โฮเต็ล อวอร์ด 2010″

รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัล ดิ อาเซียน กรีน โฮเต็ล อวอร์ด 2010 เพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเดียวทั้งภูมิภาคที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เน้นเรื่องการเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (10 ต.ค. 53) เมื่อเวลา 19.00 น. ที่ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมพูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นางธนิฏฐาน เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล ดิ อาเซียน กรีน โฮเต็ล อวอร์ด 2010 ให้กับโรงแรมไทยจำนวน 20 แห่ง โดยมีนายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีการท่องเที่ยว รวมทั้งบรรดาแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางธนิฏฐาน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Tourism Task Force Meeting ในวันที่ 10-14 ตุลาคม 2553 และเป็นประธานมองรางวัลโรงแรมสีเขียว (ASEAN Green Hotel) แก่ประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเดียวทั้งภูมิภาคที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เน้นเรื่องการเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการมอบรางวัลโรงแรมสีเขียวของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน

โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ มีการใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมมลพิษทางเสียง การจัดการและบำบัดน้ำเสีย การจัดการสารพิษ-สารเคมี โดยแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับวัตถุมีพิษ กำจัดของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของการท่องเที่ยวในภูมิภาค และเพื่อให้มุ่งกลับไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

Reporter : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com