พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 ตุลาคม 2553 :: 10:10:38 am 39640

กลุ่มพัฒนาบ้านเรา เปิดตัว!! 2 ผู้สมัครนายกฯ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบ้านเราส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง 2 คน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเข้าไปทำงานรับใช้ดูแลทุกข์สุขของสังคมชาวแหลมฉบัง

แหลมฉบัง – วันนี้ (3 ก.ย. 53) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลแหลมฉบัง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบ้านเรา เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ส่วนวันรับสมัครนั้นเริ่มในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 โดยทางกลุ่มพัฒนาบ้านเรา ได้ส่งนางจินดา ถนอมรอด อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมฉบัง และนายสุนทร ศุภธีระนนท์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมฉบัง  ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ทั้ง 2 คน

เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังได้ตัดสินใจว่า จะเลือกใครเข้าไปทำงานรับใช้และดูแลทุกข์สุข ตัดสินใจเองว่าชอบใครมากกว่ากัน ก็ให้เลือกคน ๆ นั้นเข้ามาบริหารเทศบาลนครแหลมฉบังต่อไป ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนั้นทางกลุ่มพัฒนาบ้านเราก็ได้ส่งลงรับสมัครทั้งหมด 4 เขตเช่นกัน โดยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 4 เขต มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 , 10 ประกอบด้วย น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์ , นายพนม วัฒนวิเชียร , นางเนาวรัตน์ ตั้งธนารักษ์ , นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูลย์ , นายนิพนธ์ ถึกเจริญ , นายจตุพร บุญชอบ

เขตเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา หมู่ที่ 6 , 8 , 11 , 12 ตำบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 3 , 9 ประกอบด้วย นายทวี ด้วงศิริ , นางฤดี บุญชอบ , น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ , นายสุพจน์ ขุนตาล , นายวิชัย ถาวรพงษ์ , นางอำนวย พูลผล

เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลบึง หมู่ที่ 1 , 5 ประกอบด้วย นายวันชัย พุ่มเมือง , นายวิสูตร รงค์สุวรรณ , นางเอมอร แตงไทย , นายขวัญชัย งามศิลป์ , นางภัทรกร กำลังมาก , นายอนุสรณ์ พิมพ์งาม

เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำบลบางละมุง หมู่ที่ 4 , 6 , 7 , 8 , 9 ตำบลบึง หมู่ที่ 9, 10 ประกอบด้วย นายบุญเรือน มุ่งหามณี , นายอนันต์ ใจประสงค์ , นายโสภน พรวัฒนา , นายพิพัฒน์ เทศซ้อน , นายสุเทพ พึ่งกลั่น , นายสำราญ คุ้มคง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com