พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ตุลาคม 2553 :: 13:10:35 pm 39753

ชาวชลบุรี พร้อมใจต้อนรับ! ผวจ.ชลบุรี คนใหม่

ประชาชน ชาวชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และคหบดีชลบุรี พร้อมใจกันมาต้อนรับ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ซึ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วานนี้ (3 ต.ค. 53) สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดชลบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายธานี สามารถกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และได้ย้ายนายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการชลบุรีคนใหม่ โดยตั้งแต่เช้าวานนี้ ได้เดินทางตระเวนสักการะ ศาลหลักเมืองชลบุรี ที่ถนนวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง แล้วไปสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดใหญ่อินทาราม พระรามหลวง จากนั้นไปสักการะ อนุสาวรีย์ เสด็จพ่อ ร. 5 หน้าศาลาจังหวัดชลบุรีแล้วเข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์ หอพระประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว

ในการมารับตำแหน่งในในฐานะ พ่อเมืองชลบุรีซึ่งได้มีเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคหบดีชลบุรี ได้พร้อมใจมาต้อนรับอย่างคึกคัก จากนั้นในเช้าวันนี้4 ตุลาคม 2553 นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นวันแรกได้มีเหล่าข้าราชการที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดชลบุรี มาคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ เป็นคนจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาที่โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง รุ่น 17-19 ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดชลบุรี ทำให้ในวันนี้ จึงมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และ เหล่าเพื่อนๆ ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนโรงเรียนชลราษฎร รุ่น 17-19 เข้ามาแสดงความยินดีและดีใจ ที่ได้กลับมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้จำนวนมาก

นายวิชิต ชาตไพสิฐ เคยรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หลังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนเดิมถูกย้ายไปช่วยราชการที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ การขัดแย้งทางการเมือง มีความรุนแรง ถึงขั้นส่งผลให้ นปช.หรือกลุ่มเสื้อแดง บุกเผาศาลากลาง จ.อุบลราชธานี สร้างวุ่นวายในครั้งที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม “พัทยาเดลินิวส์” ต้องขอแสดงความยินดี เอาใจช่วย และขอเป็นกำลังใจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายวิชิต  ชาตไพสิฐ) มา ณ ที่นี้ด้วย


ประวัติ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2502 อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภูมิลำเนา จังหวัดชลบุรี

ครอบครัว คู่สมรส: นางสุปราณี ชาตไพสิฐ บุตร: ชาย 1 คนหญิง 1 คน

ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

หัวหน้างานประสานการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมการปกครอง

ปลัดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง

รักษาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ปัจจุบัน)

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

....