พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 ตุลาคม 2553 :: 12:10:05 pm 41274

ทัพเรือรุดเยี่ยม สถานีวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล

คณะผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า สถานีวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทะเลที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ อ่าวสัตหีบ และแสมสาร พร้อมสร้างสำนึก ทำการประมงอย่างถูกวิธีนักท่องเที่ยวดำน้ำรักษ์ ปะการัง แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์

สัตหีบ-วานนี้ (20 ต.ค.53) จากกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพเรือในการจัดตั้งสถานีวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่ง ได้มีการลงนามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ศรีวิสุทธ์ รตารุณ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยสถานีวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์นี้ ตั้งอยู่บริเวณ อาคารกองร้อยช่างใต้น้ำ กรมก่อสร้างและพัฒนา (กรม กสพ. ฐท. สส.) ตำบลแสมสาร  จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะมีการบริหารจัดการร่วมกันตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลง โดยมีฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานตัวแทนของกองทัพเรือ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหน่วย งานตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ หลังจากที่ทางด้าน พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ได้เดินทางเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2553 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งทางบกและในทะเล โดยเฉพาะทะเลอ่าวสัตหีบ ที่ยังค่อนข้างมีความสมบูรณ์เกี่ยวกับปะการัง ที่สวยงาม เป็นแหล่งอาศัยขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเล อีกทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้วยการดำน้ำชมโลกใต้ทะเล  เมื่อทราบว่า มีจัดตั้งสถานีวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้ สูญพันธุ์  ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อยช่างใต้น้ำ กรมก่อสร้างและพัฒนา จึงได้เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินขยายพันธุ์สัตว์ทะเล โดยมี เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 คน ที่ประจำสถานีวิจัยแห่งนี้ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมการดำเนินการตามความร่วมมือของกองทัพเรือ  และมหาวิทยาลัยบูรพา

พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่หายาก และ ใกล้สูญพันธุ์ ในอ่าวสัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า มีชาวประมงที่ทำ การประมงผิดกฎหมาย ด้วยการระเบิดปลา ส่งผลให้แหล่งปะการัง โขดหินโสโครก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร หรือห่วงโซ่วิถีชีวิตของสัตว์ทะเล ได้ถูกทำลายไปจำนวนมาก และต้องยอมรับว่าสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์นั้น เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของชาวประมงบางกลุ่มเท่านั้น ผลกระทบที่ติดตามมาก็คือ การท่องเที่ยวดำน้ำชมโลกใต้ทะเลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศ ไม่กล้ามาดำน้ำ เพราะทะเลขาดความสวยงาม ทำให้ระบบเงินรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นลดน้อยลงอย่างมากอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com