พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 ตุลาคม 2553 :: 11:10:16 am 40852

ทุ่ม69 ล้าน ผุดตึกผู้ป่วยใหม่ @รพ.สัตหีบ

โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 ทุ่มงบเกือบ “70 ล้าน” สร้าง อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน หลังใหม่ หวังรองรับผู้ป่วยอย่างพอเพียงในอนาคต พร้อมจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกใหม่ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ตบท้าวร่วมงานคึกคัก

สัตหีบ – วานนี้ ( 15 ต.ค. 53 )  เมื่อเวลา 11.39 น. ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเป็นประธานกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ( นพ.ไพจิตร์ วราชิต ) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( นายวิชิต ชาตไพสิฐ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ( นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ) อธิบดีกรมควมคุมโรค ( นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( ภญ.รวีวรรณ แตงแก้ว ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9  ทีม SRRT นักวิชาการ และ อสม.รวม 1,500 คน ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี

ซึ่งได้ประกอบพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสัตหีบ จำนวน 9 รูป  โดยมี ( พระครูวิบูลธรรมบาล ) เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นประธานสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และได้เชิญพราหมณ์ มาประกอบพิธี บวงสรวง เพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญเทพเทวดาทุกชั้นฟ้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อ เพื่อตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นาย วิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  ตามที่โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 มีแผนดำเนินจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ ขึ้นใหม่นั้น สืบเนื่องจากอดีตโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้เพียง 60 เตียง มีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน ได้รับการจัดตั้งครั้งแรกเป็นสถานีอนามัยบ้านขลอด เมื่อปี พ.ศ.2509 ต่อมาในปี 2512 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 10 เตียง ชื่อว่าโรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่10

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับผิดชอบในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน จำนวนประชากรประมาณ 1 แสน 4 หมื่นคน มีอาคารผู้ป่วย 1 อาคาร ให้บริการทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุฉุกเฉิน- คลินิกพิเศษ- ศูนย์สุขภาพชุมชน มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 300 – 350 ราย ทำให้อาคารดังกล่าวมีความแออัด ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 69 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2555 และได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ สัตหีบ หลังใหม่ขึ้น จากเดิมได้ใช้อาคารหลังเก่าของสถานีอนามัยเตาถ่าน ซึ่งมีสภาพเก่าและพื้นที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 3 ล้านบาท โดยจะย้ายมาก่อสร้างภายในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 คาดว่าจะสามารถเปิดทำการได้ในปี 2554

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  โรงพยาบาลถือเป็นสถานที่สำคัญ และเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลจะมีห้องพักคนไข้ ห้องผ่าตัด ที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยขั้นร้ายแรงได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า โรงพยาบาล คือองค์การที่ดำเนินงานด้านการแพทย์ ทั้งในสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและในชุมชน มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขทุกด้านแก่ประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค / ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือ ลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยในด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางโรงพยาบาลจะมีอาคารบริการ ที่สามารถรองรับการบริการสุขภาพที่มีความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งซึ่งตรงกับแนว นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3 S 3 D) เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม”  ซึ่งประกอบไปด้วย บรรยากาศดี การบริการดี และระบบการบริหารดี

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณะสุข จึงได้อนุมัติ งบประมาณอย่างเหมาะสม ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างสูงสุด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com