พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 ตุลาคม 2553 :: 14:10:29 pm 40040

ธ.ก.ส.จัดประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมของกลุ่มลูกค้าและเยาวชน ณ โรงแรมเดอร์ไทด์ รีสอร์ท บางแสน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้าและเยาวชนมีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมในการ พัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ชิงรางวัลเงินสดกว่า 420,000 บาท

พัทยา – วานนี้ (5 ก.ย. 53) ในจุบันสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรที่จะอยู่รอดได้ต้องคิดค้น และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2551ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นเรื่องนวัตกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบท

โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงาน/ผู้ช่วยพนักงาน มีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส. รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ มีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลูกค้าในชนบท ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาความรู้ในชุมชน ด้านสุขภาวะและอนามัยของคนในชุมชน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มุ่งเน้น การพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ในด้านต่าง ๆ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 47 ผลงาน จากนั้นคัดเลือกเหลือ 12 ผลงาน และได้มีคัดเลือกเหลือ 6 ผลงาน เพื่อนำผลงานดังกล่าวส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com