พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 ตุลาคม 2553 :: 12:10:13 pm 41451

ส่งท้าย วิ่งควาย ปชช.ตบเท้า ร่วมงานคึกคัก

จังหวัดชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 139 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกิจกรรมความสนุกสนานต่าง ๆ มากมาย ทั้งการละเล่นพื้นบ้าน การประกวดควาย ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ประชาชนทั่วสารทิศตบเท้าเข้าร่วมงานอันอย่างคึกคัก

ชลบุรี – วานนี้ (22 ต.ค. 53) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งความ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

งานประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่มีมาแต่บรรพกาล จนไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีมาแต่สมัยใด และใครเป็นผู้ริเริ่ม เป็นประเพณีที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 139 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2455 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในสมัยนั้นคือ พระยาวิเศษฤาไชย ได้จัดวิ่งควายถวายทอดพระเนตร

นางสาวสุมนา มุทธากิจ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวว่า งานประเพณีวิ่งความจังหวัดชลบุรี เป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมานานถึง 139 ปี โดยทุกปีก่อนออกพรรษา 1 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เกษตรกรชาวชลบุรี จะนำควายมาวิ่งแข่งขัน ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม แต่ในปัจจุบันบริเวณหน้าวัดใหญ่อินทารามมีความหนาแน่น สถานที่ไม่อำนวยแก่การจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีวิ่งควาย ซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้ไว้ โดยกำหนดให้จัดงานขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุกปี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน จะเห็นได้จากเกษตรกรต่างก็จะตกแต่งควายของตนเองให้สวยงาม ซึ่งเป็นการทำขวัญควายไปในตัว สิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากประโยชน์โดยตรงคือ เกษตรกรที่อยู่ทั่วสารทิศของจังหวัดชลบุรี ได้มีการโอกาสมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน มีการจัดเลี้ยงกันอย่างสนุกสนาน งานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ เป็นวันนัดพบของเกษตรกรซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลักของชาติ แต่เดิมเกษตรกรจะนำความมาวิ่งแข่งขันกันในเมืองเวลามาก็นำผลผลิตทางการเกษตรมาขาย เวลากลับก็ซื้อข้าวของกลับไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน

แต่ในปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีเปลี่ยนสภาพจากเมืองเกษตรกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอิทธิพลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีผลกระทบต่องานประเพณีวิ่งควาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแปรที่สำคัญ ในการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชนอย่างเป็นรูปแบบ และมีระบบไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรี และช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิ่งควายให้คงอยู่สืบต่อไป

อย่างไรก็ตาม งานประเพณีวิ่งควายจังหวัด ยังเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

kang