พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 พฤศจิกายน 2553 :: 11:11:35 am 44603

ฐานทัพเรือ แข่งขันกีฬาภายใน สร้างความสามัคคี

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ ด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยซึ่งกันและกัน

สัตหีบ – วานนี้ (24 พ.ย. 53) พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ณ สนามฟุตบอลหน้าสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักกีฬาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างเป็นทางการที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ย.53 – 22 ธ.ค.53

พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการกีฬาฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือ ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมให้กำลังพลในหน่วย ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และพลานามัยที่ดี ให้นักกีฬาแข่งขันกันด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้จักเสียสละและอภัยให้กัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี และเป็นผลดีในการประสานงานระหว่างบุคลากรของหน่วยต่างๆ ในสังกัด อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาในแต่ละประเภท เพื่อสร้างความชำนาญ และประสบการณ์ให้แก่นักกีฬา ในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันระดับกองทัพเรือ

ซึ่งในการแข่งขันปีนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แบ่งหน่วยกีฬาต่างๆ ออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยกีฬาที่ 1 ประกอบด้วย กองบัญชาการ, กองกิจการพิเศษ, กองขนส่ง, กองอสังหาริมทรัพย์, สถานีสื่อสาร, สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรือ, สวัสดิการสัตหีบ, สวัสดิการภายใน และเรือนจำ หน่วยกีฬาที่ 2 ประกอบด้วย กรมโรงงาน, และสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ หน่วยกีฬาที่ 3 ประกอบด้วย การท่าเรือ และกรมก่อสร้างและพัฒนา หน่วยกีฬาที่ 4 ประกอบด้วย โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์, กองช่างโยธา, กองรักษาความปลอดภัย และพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ ส่วนประเภทกีฬาแบ่ง 7 ประเภท ประกอบด้วย กีฬากอล์ฟ, กีฬาทหารเรือ, กีฬาสนุกเกอร์, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาเปตอง, กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเล่ย์บอล

พลเรือดโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ มีความมุ่งเน้นให้ข้าราชในสังกัด หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การแข่งขันกีฬานอกจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับผู้เล่นแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์บุคคล และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกองทัพเรือ ในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ

ฉะนั้น การจัดการแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ การส่งเสริมข้าราชการมีการเล่นกีฬาออกกำลังกาย ด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยซึ่งกันและกัน อันจะสร้างสรรค์ให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียว เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน ระหว่างข้าราชการของหน่วยงานภายในฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การปฏิบัติงานได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายตามที่หน่วยเหนือวางไว้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com