พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 พฤศจิกายน 2553 :: 12:11:30 pm 42260

พอ.สว. จัดหน่วยบริการทันตกรรมฟรี 10 อำเภอของชลบุรี

เปิดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่โดยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนฟรี ในพื้นที่ 10 อำเภอ 22 จุด ของจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วานนี้ (1 พ.ย. 53) สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอพานทอง จัดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ เทศบาลตำบลหนองตำลึง โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน

นายมรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเป็นว่ากิจการและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสมผลและเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็น มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยพระองค์เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากสวรรคตสมเด็จพระพี่ยางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อมาตราบจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้จัดกิจกรรมมหกรรมรณรงค์รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกลและในพื้นที่ที่ยังมีการเข้าถึงลำบาก โดยมูลนิธิ พอ.สว. ได้สนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่มาปฏิบัติงานจำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถและผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งวัสดุและเวชภัณฑ์ทันตกรรมที่ใช้บริการทางทันตกรรม

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ชนบทห่างไกลนับแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา และทรงเริ่มนำระบบการสื่อสารโดยวิทยุรับ – ส่ง มาใช้ให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยต่อมาเรียกว่า แพทย์ทางวิทยุ

สำหรับรถคันดังกล่าว ประกอบด้วยการให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ตรวจและให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก การจัดนิทรรศการและรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยกำหนดการให้บริการทันตกรรมในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 22 จุด ต่อไป

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า แม้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตาม แต่พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิครมากมานนานัปการยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรม ในวันนี้นับว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ทั้งในส่วนการให้บริการทันตกรรม การส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูทันตสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและรับรู้ว่าสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ และมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิต ซึ่งส่งผลต่อสภาวะโภชนาการตั้งแต่เรื่องเคี้ยว การกัด การกลืน อีกทั้งลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น การพูด การยิ้ม การหัวเราะ เป็นต้น การสูญเสียฟันยังมีผลต่อภาพลักษณ์ ความมั่นใจ ความสวยงาม ทำให้มีความรู้สึกอาย ไม่อยากยิ้ม เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ในการให้บริการทันตกรรม การส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูทันตสุขภาพ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก รับรู้ว่าสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com