พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 พฤศจิกายน 2553 :: 11:11:21 am 45112

สวนนงนุชเจ๋ง! ชนะเลิศสุดยอดส้วม 53

สวนนงนุชพัทยา แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมระดับเขตแห่งปี 2553 (Best Public Toilet Of The Year) เตรียมส่งเข้าประกวดระดับประเทศ

ชลบุรี – วันนี้ (29 พ.ย. 53) นางรตนพรรษ โชติวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2553 (Best Public Toilet Of The Year) ระดับจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ สถานที่ ที่มีส้วมสาธารณะอยู่ในความดูแล รับผิดชอบ ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญในการบำรุงรักษา และดูแลความสะอาดของส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ และกระตุ้นให้ ประชาชนผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะตามสถานที่ต่างๆ ได้เกิดความตระหนักในการรักษาความสะอาด และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เกิดความสะดวก และมีความมั่นใจในการใช้บริการ อันจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยว อีกทั้งลดโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ที่มีส้วมเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้อีกด้วย

ในการนี้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้ออกประเมินโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกหน่วยงาน ผู้ประกอบการ สถานที่ ต่างๆ ส่งส้วมเข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2553 ระดับเขต จำนวน 3 แห่ง ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทตลาดสด ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ ประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นางรตนพรรษ โชติวนิช ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเขตจะต้องส่งเข้าประกวดสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประจำปี 2553 จะต้องเกณฑ์สำหรับพิจารณา “การประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)  ได้รับการคัดเลือกจากระดับเขต อีกทั้งมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 การประหยัดพลังงาน เช่น มีการออกแบบห้องส้วมเพื่อให้ประหยัดไฟฟ้า น้ำ มีข้อความให้ช่วยกันประหยัด ไฟฟ้า น้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ ความสะอาดสวยงาม บริเวณภายในและภายนอกอาคาร มีต้นไม้ ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่น  มีกระดาษหรือผ้าสำหรับเช็ดมือ มีที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ภายในส้วมแต่ละห้องมีตะขอหรือที่วางสัมภาระ  มีที่นั่งรอหน้าห้องส้วม  มีการนำเอาสมุนไพรมาวางไว้ในห้องส้วมเพื่อเกิดกลิ่นหอม  มีโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แสดงพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com