พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤศจิกายน 2553 :: 12:11:02 pm 45248

สหกรณ์ออมทรัพย์ทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาบุตร

ประธานกรรมการดำเนินการ อนุมัติเงินกว่า 4 แสนบาท คืนผลกำไรให้สมาชิกสู่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 2 ประเภท ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา

สัตหีบ – วานนี้ (29 พ.ย. 53) พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อนุทัย รัตตะรังสี พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสนาธิการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

นาวาเอก อณุวัฒ สัมภวะผล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และรองเสนาธิการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดสรรเงินผลกำไรของการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบเป็นสมาชิก ซึ่งการมอบทุนประจำปี พุทธศักราช 2553 ได้จัดสรรเงินให้เป็นทุนการศึกษา เพื่อแจกให้กับบุตรสมาชิก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 184 ราย เป็นเงิน 438,500 บาท ซึ่งแต่ละรายได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 15 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 4 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน ส่วนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 22 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 2,500 บาท จำนวน 58 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 5 ทุน ระดับอุดมศึกษา 3,000 บาท จำนวน 10 ทุน

พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่บุตรสมาชิกได้รับเป็นทุนการศึกษาทั้งเรียนดี และส่งเสริมการศึกษา ล้วนแล้วมีคุณค่ายิ่ง เพราะเงินแต่ละบาทมีคุณค่าสำหรับการศึกษาของทุกคน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เงินจำนวนนี้สมควรที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการศึกษา ถ้ายังไม่เดือดร้อนก็เก็บฝากไว้ในธนาคาร เพื่อจะเกิดดอกผล พร้อมที่จะนำออกมาใช้ในเรื่องของการศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้นอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com