พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 พฤศจิกายน 2553 :: 10:11:34 am 42203

หล่อพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ หารายได้สร้างหอศิลป์พ่อหลวง

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประธานหล่อพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ หารายได้สร้าง หอศิลป์พ่อหลวง โบสถ์ และอาคารประหยัดพลังงาน ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สัตหีบ – วานนี้ (1 พ.ย. 53) นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และพลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เพื่อหารายได้ในการจัดสร้าง “หอศิลป์พ่อหลวง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ โบสถ์ ประหยัดพลังงาน วัดหนองข่า(จุลบรรพต) จ.ชลบุรี และสร้างอาคารประหยัดพลังงานให้กับสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ เพื่อการเยียวยาสังคม ณ เสถียรธรรมสถาน โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีจำนวนมาก

นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ตามโครงการพัฒนาวิถีชีวิตข้าราชการ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ และประธานศูนย์การเรียนรู้ดำเนินโครงการ และกิจกรรม ได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาโครงการจนมีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค มีการเผยแพร่แนวคิดแห่งพระอัจฉริยะภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่กำลังจะเวียนมาถึงชมรมธุลีไท โดยอาจารย์ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ประธานชมรมฯจึงได้เริ่มโครงการ “วาด 84 รูป เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทาน นำภาพ 84 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวร ณ อาคารหอศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จึงได้เกิดเป็นโครงการจัดสร้าง หอศิลป์พ่อหลวงขึ้น และมีการจัดหารายได้ในการจัดสร้างเพื่อให้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือหอศิลป์พ่อหลวง เพื่อประดิษฐานพระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ และภาพวาด 84 ภาพ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการเชิดชู เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  และก่อให้เกิดเป็นศูนย์รวมแห่ง “สามัคคีพุทธศิลป์แผ่นดินบูรพา”

อาจารย์ ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ กล่าวว่า การหล่อพระในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจองพระ เพื่อนำรายได้จัดสร้างหอศิลป์พ่อหลวง ซึงเป็นอาคารดินประหยัดพลังงาน เปรียบเสมือนบ้านพ่อที่ให้ความรู้ ร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์ประหยัดพลังงาน วัดหนองข่า(จุลบรรพต)ชลบุรี และสร้างอาคารประหยัดพลังงานให้กับ สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ เยียวยาสังคม ณ เสถียรธรรมสถาน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com