พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 พฤศจิกายน 2553 :: 11:11:04 am 44167

เปิดการแข่งขันกรีฑา กลุ่มโรงเรียนศรีราชาประจำปี 53

สนามกีฬาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุภาพ อินทรักษา เลขานุการสมาคมกีฬาและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย หลีกเลี่ยงยาเสพติด

ศรีราชา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 18 พ.ย. 53 ) ที่สนามกีฬาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุภาพ อินทรักษา เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เกมส์ โดยมีนายสนธยา นาคปฐม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ คณะนักกีฬา คอยให้การต้อนรับ

นายสนธยา นาคปฐม ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกรีฑา และมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เพื่อส่งเสิรมนักเรียนภายในกลุ่มให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย หลีกเลี่ยงยาเสพติด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอำเภอศรีราชาประจำปี 2553 ต่อไป และเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนบ้านวังค้อ โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดอัมพวัน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

การแข่งขันกรีฑา แบ่งเป็นประเภทลู่และประเภทลาน ประเภทลู่ ได้แก่ วิ่งระยะสั้น วิ่งระยะกลาง วิ่งผลัด และวิ่งข้ามรั้ว ประเภทลาน ได้แก่ ขว้างลูกซอฟท์บอล ยืนกระโดดไกล วิ่งกระโดดไกล ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

หนูเล็ก