พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 ธันวาคม 2553 :: 11:12:01 am 48347

กองเรือยุทธการ ทำบุญครั้งใหญ่วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 87

กองเรือยุทธการจัดพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 87 แห่งการก่อตั้ง และเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่ ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูตรพระองค์ท่าน

สัตหีบ –  วานนี้ (17 ธ.ค. 53) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่บนดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล ข้าราชการ พลทหาร และลูกจ้างในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 87 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้เกิดขวัญและกำลังใจ ที่ทุกคนได้เสียสละหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ และเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนทำให้กองเรือยุทธการ เป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่ธำรงด้วยขีดความสามารถทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลังพล จนเป็นที่ประจักษ์สู่สายนานาประเทศ และผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด

จากนั้นเวลา 10.39 น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารพุทธสถานกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา และตรงกับประสูติของพระองค์ท่าน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี กับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อีกด้วย

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้ถือเอาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๖๖ ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบเป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เรียกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มีเรือรบ จำนวน ๓ กองเรือ ได้แก่ กองเรือปืน กองเรือใช้ตอร์ปิโด และกองเรือช่วยรบ จนถึงปี ๒๔๗๖ ได้เปลี่ยนชื่อ “กองทัพเรือ” เป็น “กองเรือรบ” ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๔ ได้เปลี่ยนชื่อ “กองเรือรบ” เป็น “กองเรือยุทธการ” มาจนตราบทุกวันนี้ รวมระยะเวลา 87 ปี กองเรือยุทธการ จึงถือเอาวันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา และเป็นประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงนับว่าเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com