พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 ธันวาคม 2553 :: 10:12:15 am 48041

ชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ชลบุรี – วานนี้ (15 ธ.ค. 53) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ วัดหนองฆ้อ บ้านหนองค้อ หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายไพโรจน์ สาระคง เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกรตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริม โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นกลไกลของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับจังหวัด ได้กำหนดพื้นที่ให้บริการดังกล่าว ณ วัดหนองฆ้อ บ้านหนองค้อ หมู่9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากได้ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ของเกษตรกรได้ตรงเป้าหมาย การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วยการบริการด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่น ๆ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งวิชาการความรู้เฉพาะด้านกับกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตกรกร บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และบริการอื่นๆ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ทุกจุดเป็นแรงจูงใจกระต้อนให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นอย่างดี ขอให้พี่น้องเกษตรกรเข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆ นำความรู้ที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละคลินิก ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในไร่นา เพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com