พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ธันวาคม 2553 :: 11:12:46 am 46000

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น ขรก.ที่ดีของแผ่นดิน

จังหวัดชลบุรี กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ชลบุรี – วานนี้ (3 ธ.ค. 53) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี

วันนี้บรรดาข้าราชแผ่นดินล้วนมีจิตมุ่งมั่นจะสนองคุณแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ นับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคน ที่มีส่วนร่วมริเริ่มนำร่อง “โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนเกิดความรู้ซึ่งและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงอุทศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นผาสุก และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อพสกนิกร น้อมนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติคามรอยยุคลบาท

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ เป็นเกียรติภูมิของข้าแผ่นดินเพราะผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ปฏิบัติตนที่จะมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com